IMSP SCR „Timofei Moșneaga” angajează brancardieri și infirmieri

06.03.18

IMSP Spitalul Clinic Republican, cu sediul în municipiul Chișinău, str. Nicolae Testemițanu, 29,  anunță inițierea procedurii de ocupare prin concurs a funcției vacante:

I. Brancardier - 10

 • Transporă pacienții din/in secții/bloc operator;
 • Participă la ridicarea, poziționarea pacientului;
 • Asigură întreţinerea, curăţenia şi dezinfectarea cărucioarelor de transport şi a tărgilor, şi cunoaşte soluţiile dezinfectante şi modul de folosire;
 • Împreună cu sora economă participă la transportarea echipamentului chirurgical (câmpuri chirurgicale, halate, costume chirurgicale) utilizate la operații şi predarea lor la spălătorie în saci speciali marcaţi;
 • Participă la colectarea și transportarea pe circuitul stabilit a rezidurilor solide din blocul de operaţii în saci speciali marcaţi la autoclavul pentru neutralizarea deșeurilor medicale periculoase, și celor menagere la rampa de gunoi;
 • Împreună cu a/medicală  superioară ajută la transportarea de la farmacie în secție a medicamentelor, produselor parafarmaceutice şi soluţiilor dezinfectante;
 • Alte atribuții specifice funcției.

II. Infirmieri – 5

 • Efectuarea curăţeniei curente şi generale a saloanelor şi încăperilor ataşate;
 • Pregătirea patului pentru internarea bolnavilor şi schimbarea periodică a lenjeriei;
 • Efectuiarea igienei individuale a bolnavilor împreună cu asistenta medicală;
 • Igienizarea saloanelor pacienţilor şi acordarea îngrijirilor de igienă bolnavilor spitalizaţi, la necesitate – le acordă ajutor; 
 • Întreţinerea igienei paturilor şi curăţeniei noptierelor din saloane;
 • Schimbarea lenjeriei de pat şi transportarea în saci speciali marcaţi pentru prelucrare;
 • Primirea şi evidenţa bunurilor din secţie prin registrul de primire-predare cu semnătura personală;
 • Transportarea ploştilor, urinarelor şi dejectelor bolnavilor, vidarea, spălarea şi dezinfectarea;
 • Alte atribuții specifice funcției.

Programul zilnic de lucru – 7 ore, săptamânal de lucru – 35 ore. Începutul programului – orele 8-00, cu o pauză la masă de cel puţin 30 minute, disponibilitate pentru lucru în program prelungit în anumite condiții;

Persoana de contact: Irina Roșca, șef Secția resurse umane, tel. 022-403-483; 022-403-624.