Mulțumiri doamnei Veronica Calancea

06.08.19

Domnului Anatol CIUBOTARU,
Director al Spitalului Clinic

Stimate Domnule Director, 

Prin prezenta, conducerea Penitenciarului nr. 16-Pruncul exprimă gratitudine, recunoștință și distinse mulțumiri doamnei Veronica Calancea, doctor în psihologie, psiholog clinician, categorie superioară, pentru organizarea și desfășurarea seminarelor de instruire a funcționarilor publici cu statut special din cadrul instituției, la care s-au desfășurat în perioada de 18-19 iunie 2019, cu subiectul „Tehnici de comunicare și gestionare a situațiilor de conflict” și „Deformarea moral profesională a funcționarilor publici cu statut special”.

Apreciem atitudinea și abordarea conștiincioasă manifestată de către doamna Veronica Calancea, care a contribuit considerabil la ridicarea profesionalismului angajaților penitenciarului și îmbunătățirea cunoștințelor în acest domeniu.

Cu cele mai sincere urări de bine și în speranța unei colaborări fructuoase pe viitor, Vă urăm succese și realizări frumoase!

Cu respect,

Directorul adjunct comisar de justiție,
Oleg GRAUR