Chirurgie toracică

Chirurgie toracică

Chirurgia  toracică  se  ocupă  cu diagnosticul  şi  tratamentul  chirurgical al  afecţiunelor   la  nivelul  structurilor toracice  şi  cervicale (peretele toracic, diafragma, pleura şi  plămînii, organele mediastinale, esofagul şi  timusul).

Spectrul patologiei adresate cuprinde cancerul bronho-alveolar, consecinţele traumatizmelor, pleurezii şi empiemul, pneumotoraxul, emfizem bulos, chisturi hidatice, patologia chirurgicală a esofagului, chirurgia pleurală (drenaje, pleurectomii, decorticaţii pleuro- pulmonare, biopsii),  toracoplastii, sternohondroplastii.

În  consultul chirurgical  toracic-anamneza, istoricul complet  al  bolii şi examenul  fizic, au  păstrat  în  continuare  o mare importanţă. Totuşi, în  prezent, chirurgia  toracică  are  mijloace de  investigaţii  din  ce în ce mai  tehnologizate. Alături  de evaluarea imagistică (radiografie, tomografie computerizată, RMN, tomografie cu emisie pozitronică, scintigrafie) în diagnosticul bolilor  chirurgicale  toracice  se  folosesc  tehnici pentru evaluarea funcţiei ventilatorii, a capacităţii  de  difuzie a plămînului,  pentru  evaluarea  video-endoscopică  a  arborelui  traheo-bronşic  şi  a  esofagului, explorarea videoasistată a pleurei, pulmonilor  şi  respectiv  a  mediastinului.

Tehnicile  endoscopice,  folosite  de  chirurgi, permit  din ce  în ce mai  multe şi mai  complexe  proceduri  operatorii. Astfel, atît diagnosticul  cît şi  tratamentul  în chirurgia  toracică  tind  mereu  să  se  realizeze  mini-invaziv.

Prima secţie  de  chirurgie  toracală din Moldova a  fost  fondată  la data de  3 februarie 1961 în  cadrul Spitalului Clinic Republican, cu o capacitate de 25 paturi.

Primele operaţii pe torace au fost efectuate de către profesorul Nicolae Anestiade: la 17.II.1961 – toracotomia explorativă, 21.II.1961 – prima lobectomie, 9.III.1961 – prima pulmonectomie. În secţie, anual, se tratau circa 200 de bolnavi, se efectuau aproximativ 100 operaţii (activitatea chirurgicală 31,3%) cu letalitate în jur de 10%. Aproape jumătate din intervenţii constitue rezecţiile pulmonare (pneumonectomii, lobectomii, bilobectomii, segmentectomii), primele 10 operaţii de cord (cu un singur deces), în rest chistectomii, toracoplastii etc.

Din 1962 pînă în 1972 secţia este condusă de Vadim Fabricantov, medic cu renume, suflet mare, erudit, pedagog, clinician valoros.  Din 1974 secţia este condusă de Nicolae Gladun. În 1999, devenind şef de catedră de chirurgie a USMF, N. Gladun transmite postul de şef de secţie D-lui Ion Balica.

Treptat, acumulînd experienţa proprie şi profitînd de stagieri în instituţiile de profil din Moscova, Tbilisi, Sankt Petersburg, Kiev, Minsk, etc., colectivul se conformează tot mai mult cerinţelor practice şi realizărilor ştiinţei contemporane. Conform principiului „Non progredi est regredi” în secţie se diversifică şi se perfecţionează spectrul larg de operaţii, investigaţii şi manopere de tratament.

În secţie, pentru prima dată în Republica Moldova,  s-a realizat ocluzia bontului bronşic în empiemul postpneumonectomie prin acces transsternal şi traspericardeal. Depăşind cu timpul 20 de operaţii similare, se practică cateterismul arterei pulmonare pentru antibioticoterapie intensivă. Pioneratul ne revine şi în aplicarea microtraheostomiei de tratament.

La 10 aprilie 1974 în republică s-a efectuat prima plastie de bronhie primară ruptă prin  traumatism de către conferenţiarul Afanasie Jitaru şi medicul Nicolae Gladun. Se acumulează şi se perfecţionează experienţa secţiei în tratamentul mediastinitelor generalizate după perforaţii traumatice de esofag. În prezent, fişierul secţiei conţine 100 asemenea cazuri tratate.

Clinica de chirurgie toracică din cadrul Spitalului Clinic Republican, prima de acest gen în Republică (12 octombrie 1977), a abordat efectuarea şi perfecţionarea procedeelor de plastie a esofagului într-un lot de peste 200 pacienţi cu letalitate de 3,8%. Rezecţiile pulmonare efectuate ating numărul de 6000 intervenţii cu numai 3% fistule bronşice.

În 1977 Spitalul Clinic Republican trece în noul edificiu şi secţia, amenajată la nivelul cerinţilor contemporane, începe o nouă etapă de realizări.  Condiţiile noi ne-au deschis calea spre efectuarea cu mai multă siguranţă a rezecţiilor traheo-bronhiale în traumatism, stricturi, tumori, precum şi a rezecţiilor bronho-anastamoze în cancerul pulmonar, avînd în prezent peste 60 de operaţii de acest gen. Au devenit curente operaţiile simultane asupra mai mutor organe prin acces sternotomie mediană şi toraco- frenotomie, mai larg aplicate în echinococoza multiplă la 50 % din aceşti pacienţi. Au devenit ordinare şi operaţiile lărgite în cancerul bronhopulmonar, intervenţii pe diafragmă, esofag, trahee, cutia toracică, ce alcătuesc arsenalul curent al operaţiilor efectuate în secţie.

Odată cu achiziţionarea videotoracoscopului operator, s-au iniţiat intervenţiile mini-invazive la plămîni şi torace cum ar fi: toraco-pneumocenteza, videotoracoscopia, videopneumotomia, tratamentul videoasistat al echinococozei pulmonare, tratamentul miniinvaziv al pneumotoracelui spontan cauzat de emfizemul bulos, simpatectomiile toracoscopice. Pe cale largă se foloseşte videotoracoscopia în diagnosticul şi tratamentul afecţiunilor diseminate bilaterale şi traumatismelor toracice.

Secţia deţine pioneratul în republică în efectuarea timectomiilor videotoracoscopice, dispunînd la moment de un lot de peste 100 operaţii reuşite.

Realizările ştiinţei sunt mobilul permanent al activităţii secţiei de chirurgie toracală. Astfel, în baza materialului clinic au fost publicate circa 380 articole, au fost susţinute 14 teze de doctorat. În 2006 actualul şef al catedrei de chirurgie FPM USMF N.Gladun, a susţinut teza de doctor habilitat în medicină, consacrată operaţiilor plastice pe esofag în stricturi benigne şi maligne, în baza experienţei şi materialului acumulat în activitatea sa în secţia de chirurgie toracală a Spitalului Clinic Republican. În 2008, I. Balica a susţinut teza de doctor habilitat în medicină, în domeniul sepsisului - una din direcţiile de activitate a secţiei de chirurgie toracică.

Colectivul secţiei este unul calificat şi cu toţii  speră la o perspectivă de creştere şi dezvoltare profesională în domeniul chirurgiei toracice, avînd în urma sa o lungă şi prestigioasă activitate cu tradiţii demne de urmat.

Vă urăm SĂNĂTATE!