Administraţia

CURRICULUM VITAE

DATE PERSONALE:

Nume: Ciubotaru Anatol Mihail 

Data şi locul nașterii: 20.11.1951, s.Stălineşti, regiunea Cernăuţi, Ucraina

STUDII UNIVERSITARE şi SPECIALIZĂRI CLINICE POSTUNIVERSITARE:

 • 1968-1974 - Facultatea de medicină generală, Institutul de Stat de Medicină, din Chișinau, Republica Moldova
 • 1974-1975 - Internatura în chirurgie generală la Spitalul Clinic Republican, Republica Moldova (SCR)
 • 1977-2012 - Specializări în chirurgia toracică şi cardiovasculară în clinicile din Tbilissi (Georgia), Sankt-Petersburg, Moscova (Federaţia Rusă, URSS), Riga (Letonia), Bucureşti, Timişoara (România), Paris (Franţa), Ierusalim (Israel), Bergamo (Italia), Minesota, Pensylvania, Iowa (SUA), Montreal (Canada), Munchen, Hanovra (Germania)

CALIFICARE şi ACTIVITATE PROFESIONALĂ:

 • 1983 - categorie superioară în chirurgie toracică, acordată de Comisia Superioară de Atestare a Ministerului Sănătăţii
 • 1993 - categorie superioară în chirurgie cardiovasculară, acordată de Comisia Superioară de Atestare a Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova
 • 2007 - categorie superioară în managementul sanitar, acordată de Comisia Superioară de Atestare a Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova
 • 1975-1977 - chirurg militar de campanie, regiunea Cita, Siberia, Federaţia Rusă (URSS)
 • 1977-1988 - chirurg ordinator în sectia Chirurgie toracică, SCR
 • 1988-1993 - chirurg şi şef de secţie Cardiochirurgie copii, SCR
 • 1991-2002 - şef al Laboratorului de cardiochirurgie, Institutul de Cardiologie (sediul în incinta SCR)
 • 1996-2012 - cardiochirurg principal netitular al Ministerului Sănătăţii din Republica Moldova
 • 2003-2012 - chirurg şi director al IMSP „CŞP Chirurgie Cardiovasculară” / ulterior „Centrul de Chirurgie a Inimii” al Ministerului Sănătăţii (sediul în incinta SCR). În calitate de chirurg – implementarea a peste 10 tipuri noi de tratament chirurgical la inimă pentru copii şi maturi
 • 2012-prezent - coordonator naţional al Proiectului ESPOIR, susţinut de UE şi profesor la catedra de chirurgie a Facultăţii de educaţie continuă a USMF „N.Testemiţanu” (prin cumul 50%)
 • 2012-prezent - director ştiinţific al Departamentului de chirurgie experimentală, Clinica de Chirurgie Cardiotoracică, Vasculară şi Transplant, Universitatea de Medicină din Hanovra, Germania
 • 2015 - director al IMSP Spitalul Clinic Republican, numit conform Ordinului nr. 140P§7 al Ministerului Sănătății

ACTIVITATE, TITLURI şi DISTINCŢII ŞTIINŢIFICE:

 • 1996 - titlul de doctor în medicină, acordat de Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”, Bucureşti, România
 • 1997 - titlul de cercetător ştiinţific superior în specialitatea chirurgie cardiovasculară, acordat de Comisia Superioară de Atestare a Republicii Moldova
 • 2006 - titlul de doctor habilitat în medicină, acordat de USMF „N.Testemiţanu”, Republica Moldova
 • 2010 - titlul ştiinţific de profesor universitar, acordat de Comisia Superioară de Atestare a Republicii Moldova
 • 1977-2015 - peste 200 de publicaţii în Republica Moldova, Federaţia Rusă, Statele Unite ale Americii, Elveţia, Germania, România, etc. Din ele - 12 publicaţii cu Impact Factor - 64,162
 • 2008 - medalia de aur (Koreea de Sud), 2 medalii de argint (Belgia şi China), medalia de bronz (Geneva) şi Crucea Cavalerului EURECA (Belgia) la saloanele internaţionale de inventică pentru crearea, împreună cu Clinica de Chirurgie Cardiotoracică, Vasculară şi Transplant a Universitatii de Medicina din Hanovra, Germania, a unui nou tip de valvă cardiacă, utilizarea clinică a căreia a început în premieră în anul 2002, în Republica Moldova.

EXPERIENŢĂ MANAGERIALĂ în ADMINISTRAŢIE şi ŞTIINŢĂ:

 • 1988 - contribuție la înfiinţarea primei secţii de Cardiochirurgie copii în Republica Moldova (SCR)
 • 2003-2012: contribuție la crearea primei instituţii medicale distincte în Republica Moldova „CŞP Chirurgie Cardiovasculară”, transformat ulterior în „Centrul de Chirurgie a Inimii” (SCR). În această perioadă:
 • a fost triplat volumul activităţii chirurgicale, depăşind 700 de intervenţii pe cord deschis anual;
 • au fost iniţiate mai multe studii de cercetare științifică, rezultatele cărora au fost publicate în prestigioase reviste de profil cardiochirurgical, fapt ce a permis tinerilor specialiști să-şi susţină tezele de doctor în medicină, precum şi să le fie aprobate temele pentru teze de doctor habilitat în medicină la Consiliul ştiintific al USMF „Nicolae Testemiţanu”;
 • au fost organizate 54 de stagieri peste hotarele ţării pentru o perioadă de 4-6 luni, cu antrenarea a 25 chirurgi, anesteziologi şi asistente medicale;
 • au fost iniţiate programe de parteneriat cu clinicile de profil din 7 state: România, Canada, SUA, Franţa, Israel, Germania şi Italia, în cadrul cărora au fost efectuate multe intervenţii chirirgicale complexe în echipe mixte, de care au beneficiat pacienţii şi au preluat experienţa pozitivă medicii din Republica Moldova. Totodată, au fost operaţi peste 100 copii cu patologii grave, care se aflau în imposibilitatea de a fi operaţi în condiţiile Republicii Moldova, în clinicile din Israel, Germania, Franţa, Italia şi România;
 • a fost reconstruită şi dotată cu utilaj necesar secţia de reanimare cardiochirurgicală. Aparatul de circulaţie extracorporală, hipotermul, ecocardiograful, aparate de ventilare, monitoare ş.a., necesare sălilor de operaţii, au fost donate de partenerii externi în cadrul parteneriatelor de colaborare internaţională;
 • în 2001 – a fost semnat un acord de colaborare în domeniul cercetărilor ştiinţifice dintre Clinica de Chirurgie Cardiotoracică, Vasculară şi Transplant a Universităţii de Medicină din Hanovra, Germania, USMF „N.Testemițanu” din Republica Moldova şi “CŞP de Chirurgie Cardiovasculară” din cadrul SCR. Cercetările ştiinţifice comune s-au încununat cu elaborarea unei valve cardiace biologice noi, superioare pînă în prezent tuturor celorlalte valve existente în lume, premiera mondială a intervenţiilor chirurgicale cu implantarea acestor valve avînd loc în Republica Moldova. Aceste valve şi contribuţia cardiochirurgilor moldoveni au fost prezentate în cadrul diverselor foruri şi congrese specializate din Europa şi SUA;
 • din 2012 Comisia Europeana finanţează Proiectul ştiinţific european „ESPOIR” pentru implementarea clinică a valvelor noi create în clinicile din Marea Britanie, Franţa, Germania, Olanda, Elveţia, Belgia, Italia şi Republica Moldova – în calitate de ţară de origine a acestor valve;
 • în 2010-2011, împreună cu colegii din Hanovra, Germania, a fost iniţiat un nou ciclu de specializări ale chirurgilor moldoveni în Germania, pentru perioade îndelungate (de pînă la 2 ani), timp în care medicii din Germania urmau să activeze în Republica Moldova. În final, era preconizată crearea unei Clinici universitare de stat în Moldova după modelul german. În 2012 această iniţiativă a fost refuzată de Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova.
   
 • 2012-2015: după desfiinţarea „CŞP de Chirurgie Cardiovasculară” din cadrul SCR şi adoptarea altei formule organizaţionale a activităţii cardiochirurgicale în Republica Moldova de către Ministerul Sănătăţii, la invitaţia Universităţii de Medicină din Hanovra, Germania, a acceptat oferta de a activa în calitate de profesor în cadrul Clinicii de Chirurgie Cardiotoracică, Vasculară şi Transplant, care permite:
 • susținerea unui curs practic pentru pregătirea rezidenţilor, prin intermediul căruia este transmisă și experienţa chirurgicală de 40 de ani în domeniul chirurgiei cardiace şi toracale;
 • continuarea cercetărilor ştiinţifice în cadrul a 6 proiecte de studii experimentale pe care le conduce;
 • continuarea activității cardiochirurgicale.
   
 • 2014-2015: coordonarea, din partea Universităţii de Medicină din Hanovra, Germania, a proiectului de creare a unei Clinici universitare de model german în Sankt-Petersburg, Rusia, și pregătirea pe durate lungi de timp a specialiștilor ruși în Germania (proiect refuzat în anul 2012 de Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova).

INTERESE PROFESIONALE:

 • managementul sanitar,
 • chirurgia cardiacă şi
 • toracică.

LIMBI VORBITE:

 • româna (limba maternă),
 • rusa (fluent),
 • engleza (fluent),
 • germana (cu dicționar).