Consiliul științific

Componența Consiliului științific

Nr.

d/o

Numele,  prenumele

Gradul şi titlul ştiinţific

 1.  

Ciubotaru Anatol

Doctor habilitat în medicină, profesor universitar, președinte

 1.  

Bodiu Aureliu

doctor habilitat în medicină, prof. univ., vice-președinte

 1.  

Balica Ion

doctor habilitat în medicină

 1.  

Guzgan Iurie

doctor în medicină, secretar ştiinţific

 1.  

Ungureanu Sergiu

doctor în medicină,

conferențiar universitar

 1.  

Groppa Liliana

doctor habilitat în medicină,

profesor universitar

 1.  

Repin Oleg

doctor în medicină

 1.  

Bernaz Eduard

doctor în medicină,

conferenţiar universitar

 1.  

Eftodiev  Eduard

doctor în medicină,

conferenţiar universitar

 1.  

Cojocaru Victor

doctor habilitat în medicină,

profesor universitar

 1.  

Pascal Rodica

doctor în medicină,

conferenţiar universitar

 1.  

Tanase Adrian

doctor habilitat în medicină,

profesor universitar

 1.  

Cușnir Olga

doctor în medicină,

conferenţiar universitar

 1.  

Pripa Valeriu

doctor în medicină

 1.  

Hotineanu Adrian

doctor habilitat în medicină,

profesor universitar

 1.  

Sali Vera

președintele Comitetului sindical