Administraţia

DATA, ANUL, LOCUL NAŞTERII - 18 octombrie 1949, oraşul Soroca, Republica Moldova

STUDII (anul absolvirii)

1966 – Şcoala medie din or. Soroca

1974 – Institutul de Stat de Medicină, Medicină Generală, or. Chişinău

1976 – Internatura, calificarea medic terapeut, Spitalul nr.1, or. Chişinău

ACTIVITATE

1974 – 1976 – medic internist terapeut, Spitalul nr. 1

1976 – 1980 – medic terapeut, Spitalul Clinic Municipal nr. 3

1980 – 1985 – şef secţie Internare

1985 – 1988 – medic şef adjunct, profil cadre

1988 – 2002 – medic şef adjunct, profil curativ

2002 – 2003 – şef adjunct DASS, Ministerul Sănătăţii

2003 – 2004 – consultant DASS, şef Direcţie administrativă şi exploatarea edificiilor

2005 – 2007 – şef Direcţie tehnologii medicale şi asigurări în medicină

2007 – 2015 – şef secţie evaluare şi acreditare a instituţiilor medico-sanitare, Consiliul Naţional de Evaluare şi Acreditare

2015 – Vicedirector planificare şi strategii, IMSP Spitalul Clinic Republican

CURSURI DE PERFECŢIONARE / SPECIALIZARE

2010 – ciclul de perfecţionare „Probleme actuale ale sănătăţii publice”, mun. Chişinău

2012 – cursul de instruire „Sistemul de codificare a diagnosticelor şi procedurilor pentru pacienţii internaţi”, mun. Chişinău

2013 – cursul de instruire în Managementul Calităţii, mun. Chişinău

2013 – seminarul „Specialist în sistemul calităţii”, mun. Chişinău

2014 – cursul avansat de instruire în Managementul Calităţii, mun. Chişinău

2014 – cursul „Auditor intern pentru sistemul de management al calităţii”, mun. Chişinău

2014 – cursul de instruire „Indicatori de performanţă, elaborarea şi aplicarea acestora la nivel instituţional”, mun. Chişinău

2015 – cursul de instruire „Auditul Clinic”, mun. Chişinău

2015 -  conferinţa „Management medical modern. Autorizarea, Acreditarea şi Funcţionarea Spitalelor din România”, or. Predeal, România

DISTINCŢII DE STAT

2000 – Titlul Onorific „Om Emerit”, prin Decretul Preşedintelui Republicii Moldova