Posturi vacante


Angajarea prin concurs a personalului medical

ORDIN Nr. 139 din 15.10.2015 cu privire la aprobarea Regulamentului privind angajarea prin concurs a personalului medical din sistemul sănătății
Funcţii vacante Data limită de depunere
a documentelor
Lista persoanelor
admiși la interviu
Data
interviului
Rezultatele
concursul
Medic anesteziolog-reanimatolog - 20 unități lunar pâna în ultima zi lucrătoare 
a lunei curente, până la suplinirea funcțiilor vacante
     
Asistenți medicali - 100 lunar pâna în ultima zi lucrătoare 
a lunei curente, până la suplinirea funcțiilor vacante
     
Farmacist laborant - 2 lunar pâna în ultima zi lucrătoare 
a lunei curente, până la suplinirea funcțiilor vacante
     
Medic statician - 1 lunar pâna în ultima zi lucrătoare 
a lunei curente, până la suplinirea funcțiilor vacante
     
Felcer laborant in Secția morfapatologie - 2 lunar pâna în ultima zi lucrătoare 
a lunei curente, până la suplinirea funcțiilor vacante
     
Medic de laborator (microbiolog) - 1 lunar pâna în ultima zi lucrătoare 
a lunei curente, până la suplinirea funcțiilor vacante
     
Medic oftalmolog - 2 (inclusiv 1 unitate pe perioadă determinată) lunar pâna în ultima zi lucrătoare 
a lunei curente, până la suplinirea funcțiilor vacante
     
Medic reumatolog - 1 unitate 
(contract pe perioadă determinată)
lunar pâna în ultima zi lucrătoare 
a lunei curente, până la suplinirea funcțiilor vacante
     
Medic endoscopist - 4 lunar pâna în ultima zi lucrătoare 
a lunei curente, până la suplinirea funcțiilor vacante
     
Medic dietetician - 1 lunar pâna în ultima zi lucrătoare 
a lunei curente, până la suplinirea funcțiilor vacante
     
Medic anesteziolog-reanimatolog
1 unitate
(perioadă determinată)
05 noiembrie 2018 Draghici Mihail
Punga Elena-Ilona

09.11.2018, ora 12.00
mun. Chișinău, str. N. Testemițanu 29,
Sala de conferințe nr.2

Draghici Mihail
Șef secție urologie 03 septembrie 2018 Andrei Gălescu 07.09.2018 Andrei Gălescu
Șef secție reabilitare și recuperare 24 septembrie 2018 Inga Cușnir 27.09.2018  
Medic auditor medical 03 septembrie 2018 Ecaterina
Carnavag
07.09.2018 Ecaterina
​Carnavag 
Medic anestiziolog-reanimatolog  03 septembrie 2018 Oleg Botnaruc,
Andrei Ciocîrlan
10.09.2018 Oleg Botnaruc,
Andrei Ciocîrlan
Șef Secție anesteziologie - 1 27 iunie 2018 Iana Cotorcea,
Andrei Badan
28.06.2018,
ora 10:00
Iana Cotorcea
Șef secție chirurgie
hepatobiliopancreatică - 1
27 iunie 2018 Anatol Cazac 28.06.2018,
ora 10:30
Anatol Cazac
Medic epidemiolog - 1  1 iunie 2018 Ion Vlas 04/06/2018 Ion Vlas
Medic endoscopist - 1 1 iunie 2018 Valerii Țiganu 04/06/2018 Valerii Țiganu

Funcții vacante

Funcţii vacante Număr unități
Specialist în achiziții publice 1
Hamal în farmacie 1
Contabil 3
Magazioner în depozit (în zi) 1
Specialist s. protocol comunicare și secretariat 2

Brancardieri

10
Infirmieri (program în zi)  

* Interviurile vor avea loc pe adresa: mun. Chișinău str. N. Testemițanu 29, sala de conferințe nr. 2.

** Candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult 24 de ore de la data publicării rezultatului selecției dosarelor sau în cazul nepromovării concursului, la sediul IMSP SCR str. Testemițanu, 29, în biroul secției resurse umane incepînd cu ora 8⁰⁰ pînă la 17⁰⁰, pauza 12⁰⁰- 13⁰⁰.


Arhiva posturi vacante.

ANUNȚ
cu privire la ocuparea funcție vacante
în cadrul Instituției Medico-Sanitare Publice Spitalul Clinic Republican

IMSP Spitalul Clinic Republican, cu sediul în municipiul Chișinău, str. Nicolae Testemițanu, 29, anunță inițierea procedurii de ocupare prin concurs a funcției vacante, cu contract de munca pe perioada neterminată:

Contabil – 4 unități

Responsabilităţi specifice postului (extras din atribuțiile de funcție, apobate în instituție):

 • Ține evidența contabilă a relațiilor economice privind bunurile livrate și serviciile prestate de terți;
 • Preia, verifică și înregistrează documentele justificative privind livrările de bunuri, prestări servicii, lucrări executate conform formularelor tipizate și aprobate de MF RM;
 • Verifică corespunderea documentelor justificative normelor de reglamentare aprobate de MF RM (forma,completarea câmpurilor obligatorii, calculul aritmetic , prezența semnăturilor, ștampilelor și conținutul veridic);
 • Ține evidența contabilă a obiectelor de mica valoare și scurtă durată, calcularea uzurii la obiectele transmise în gestiune;
 • Ține evidența activelor materiale și nemateriale, calcularea amortizării activelor material și nemateriale;
 • Ține evidența contabilă a medicamentelor, produselor parafarmaceutice, reagenților (în continuare – medicamentelor) și a pieselor de schimb medicale;
 • Ține evidența contabilă a produselor alimentare, alimentației special și a ambalajelor;
 • Asigură calcularea plăților salariale persoanelor angajate în termeni stabiliti de contractul colectiv de muncă – nu mai târziu de data de 15 a lunii imediat următoare;
 • Alte atribuții specifice funcției.

Cerințe minime: studii superioare de profil

 • Apt de muncă, fizic și psihic (certificat forma 086/e)
 • Lipsa antecedentelor penale (cazierul judiciar)
 • Cunoașterea limbii române, rusa (scris, vorbit)

ANUNȚ
cu privire la ocuparea funcție vacante
în cadrul Instituției Medico-Sanitare Publice Spitalul Clinic Republican

IMSP Spitalul Clinic Republican, cu sediul în municipiul Chișinău, str. Nicolae Testemițanu, 29, anunță inițierea procedurii de ocupare prin concurs a funcției vacante, cu contract de munca pe perioada neterminată:

Magazioner în depozit – 1

Responsabilităţi specifice postului (extras din atribuțiile de funcție, apobate în instituție):

 • Asigură gestiunea stocului în depozit
 • Operează în stoc mişcările de bunuri
 • Înregistrează documentele justificative legate de stocuri și le transmite în contabilitate
 • Efectuează sistematic, dar nu mai rar decât o dată în lună a inventarul stocului de bunuri
 • Participă activ la operaţiunile de încărcare/descărcare a mărfii la/din magazia instituției
 • Raportează superiorului ierarhic orice neconcordanţă între stocul fizic şi cel scriptic, inclusiv a diferenţelor între marfa fizică şi cea scriptică apărute la recepţia bunurilor.
 • Efectuează recepţia fizică a mărfii la intrarea în magazia instituției
 • Înregistrează, prelucrează şi păstrează informaţiile referitoare la situaţia stocurilor în depozit
 • Raportează lunar rezultatele activităţii de gestiune a stocurilor în depozit
 • Utilizează eficient spaţiul de depozitare a mărfurilor, respectă normele sanitare de păstrare a bunurilor.
 • Răspunde de evidenţa documentelor de transfer emise, cu semnăturile de predare/primire la zi.

Cerințe minime:

 • Studii medii speciale în contabilitate (preferențial)
 • Apt de muncă, fizic și psihic (certificat forma 086/e)
 • Cunoașterea limbii române, rusa (scris, vorbit)

Casier – 2 (serviciu 24 ore)

Responsabilităţi specifice postului (extras din atribuțiile de funcție, apobate în instituție):

 • Incaseaza sumele de bani , prin numarare faptica, in prezenta persoanelor care platesc.
 • In exercitarea atributiilor de serviciu respecta intocmai prevederile regulamentului operatiunilor de casa;
 • Raspunde de tinerea corecta si la zi a evidentei primare privind activitatile de incasari si plati prin casierie.
 • Intocmeste corect si la zi chitantele pentru sumele incasate;
 • Intocmeste zilnic Registrul de casa fara corecturi, stersaturi sau taieturi, iar daca se fac totusi, din gresala, suma gresit trecuta se bareaza cu o linie si se semneaza de catre casierul care a efectuat corectura.
 • Preda zilnic in contabilitate primul exemplar din Registrul de casa, pentru operarea incasarilor in programul de contabilitate, impreuna cu documentele de casa.
 • Raspunde de depunerea integrala a numerarului incasat in fiecare zi la banca, in contul unitatii.
 • Elibereaza numerar din caserie numai pe baza unei Dispozitii de plata semnata de contabilul sef si director.
 • Raspunde material si disciplinar pentru pagubele produse, daca prin fapta si in legatura cu munca a cauzat pagube materiale
 • Intocmeste ordinele de plata pe baza facturilor si a ordonantarii de plata;

Cerințe minime:

 • Studii medii speciale în contabilitate (preferențial)
 • Apt de muncă, fizic și psihic (certificat forma 086/e)
 • Cunoașterea limbii române, rusa (scris, vorbit)

ANUNȚ
cu privire la ocuparea funcție vacante
în cadrul Instituției Medico-Sanitare Publice Spitalul Clinic Republican

IMSP Spitalul Clinic Republican, cu sediul în municipiul Chișinău, str. Nicolae Testemițanu, 29, anunță inițierea procedurii de ocupare prin concurs a funcției vacante, cu contract de munca pe perioada determinată:

Bucătar – 1

Responsabilităţi specifice postului (extras din atribuțiile de funcție, apobate în instituție):

 • Primirea de la depozit a produselor alimentare pentru toată ziua, controlul cantităţii şi calităţii produselor primite;
 • Pregătirea bucatelor reci şi calde indicate în meniu conform cerinţelor tehnologice;
 • Prepararea mai multor feluri de mîncare în acelaşi timp;
 • Dozarea în porţii echilibrate a produselor culinare gătite pentru consumaţie;
 • Asigurarea degustării bucatelor pregătite de către membrii comisiei de degustare;
 • Pregătirea bucatelor pentru diete speciale;
 • Îndeplinirea altor sarcini curente atribuite de catre superiorul direct, in concordanta cu necesitatile imediate ale unitatii;
 • Verifică prelucrarea preliminară a gătitului - sorteaza, curata, spala, divizeaza si mai apoi gateste - fierbe, frige, coace, prajeste.

Pregatire profesionala:

 • studii medii sau scoala profesionala de specialitate
 • diploma de calificare in domeniu;
 • experienta de minim 1 an ca bucatar.

ANUNȚ
cu privire la inițierea concursului privind ocuparea funcțiilor vacante de personal medical
în cadrul Instituției Medico-Sanitare Publice Spitalul Clinic Republican

În temeiul prevederilor art. 56 alin (1) din Codul Muncii al Republicii Moldova cu modificările și completările ulterioare, ordinului Ministrului Sănătății nr. 139-P din 15.10.2015 ”Cu privire la aprobarea Regulamentului privind angajarea prin concurs a personalului medical din sistemul sănătății” și în scopul stabilirii mecanismului de selectare și asigurare a accesului egal al candidaților pentru ocuparea funcției vacante, ținînd cont de calificarea profesională și experiența în domeniu.

IMSP Spitalul Clinic Republican, cu sediul în municipiul Chișinău, str. Nicolae Testemițanu, 29, anunță inițierea procedurii de ocupare prin concurs a funcției vacante de

Asistenți medicali

Aptitudini şi abilităţi: 

capacitati de coordonare, spirit de observatie si analiza, tact si atentie in munca cu oamenii, adaptabilitate, rezistenta la efort si stress, tendinta spre dezvoltare profesionala continua, reactie rapida la diferite situatii profesionale, organizare si coordonare a activitatilor, primirea rapida a deciziilor competenta profesionala , orientare catre performanta si rezultate atat individuale cat si la nivel de echipa.

Scopul:

Asigurarea tratamentului pacienţilor spitalizaţi în conformitate cu normele metodologice de punere în aplicare a Programului Unic pe anul curent cu respectarea prevederilor naţionale şi instituţionale în investigaţiile şi tratamentul pacienţilor.

Cerințe generale:

 • dețin cetățenia Republicii Moldova
 • dețin cetățenia altor state, dar au domiciliul în RM, au permis de ședere și/sau permis de lucru
 • titular a unei diplome de studii medii speciale, eliberate conform legislaţiei Republicii,
 • experienţă de lucru în domeniu (constituie un avantaj)
 • categorie de calificare în domeniul de specialitate (preferențial)
 • perfecționări curente în domeniul de specialitate (preferențial)
 • cunoașterea limbii române, ruse (scris, vorbit)
 • apt de muncă, fizic și psihic (certificat forma 086/e).

Bibliografie de referință pentru toate categoriile de asistenți medicali:

 • Cunoaşterea și aplicarea corectă a Legii ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din 28.03.1995, Legii Nr.1585-XIII din 27.02.1998 „Cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală”, Legii Nr. 263- XVI din 27.10.2005 „Cu privire la drepturile şi responsabilităţile pacientului”, ordinului Ministerului Sănătăţii al RM nr. 71 din 05.03.1999 “Cu privire la păstrarea, evidenţa şi eliberarea produselor şi substanţelor stupefiante, toxice şi psihotrope”, ordinului Ministerului Sănătăţii al RM nr. 235 din 09.06.2008 “Despre implementarea în practica medicală a Standardelor de diagnostic şi tratament”, Ghidului de supraveghere şi control în infecţiile nosocomiale, Standardului de ramură 42.21.2-85 “Sterilizarea şi dezinfectarea articolelor medicale. Metode, mijloace, regimuri, Codului de etică (deontologic) a lucrătorului medical şi farmaceutic aprobat prin GH nr. 192 din data 24/03/2017.

Pentru înscrierea la concurs, candidații vor depune un dosar, care va cuprinde următoarele acte:

 • cererea pentru participare la concurs scrisă;
 • copia actului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă susținerea unor cursuri de specializări și instruiri;
 • copia carnetului de muncă;
 • cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere despre lipsa antecedentelor penale;
 • declarația de consimțămînt privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
 • certificatul medical forma 086-e;
 • curriculum vitae.

Copiile documentelor se prezintă concomitent cu documentele în original, pentru a confirma veridicitatea lor sau pot fi prezentate după legalizarea lor la notar.

Termenul de depunere a dosarului de participare la concurseste de 20 de zile de la data publicării anunțului. Dosarele vor fi depuse în Secția resurse umane a IMSP Spitalul Clinic Republican, în zilele de luni până vineri, de la ora 8-00 până la ora 17-00.

Persoana de contact: Irina Roșca, șef Secția resurse umane, tel. 022-403-483; 022-403-624.

Termenul limită de depunere a dosarelor pentru concurs: 23 iulie 2018.


I. Asistenți medical anestezie și reanimare – 32

Programul zilnic de lucru – 6,5 ore, saptaminal – 32,5 de ore, sau în servicii de noapte și/sau în servicii cu 24 ore, conform programului de muncă aprobat.

Sarcini şi responsabilităţi:

 • Asigurarea tratamentului pacienţilor spitalizaţi în conformitate cu normele metodologice de punere în aplicare a Programului Unic pe anul curent cu respectarea prevederilor naţionale şi instituţionale în investigaţiile şi tratamentul pacienţilor.
 • Participă sub îndrumarea medicului ATI la pregătirea bolnavului pentru anestezie;
 • Verifică aparatura înaintea utilizării, iar orice incident sau accident legat de funcţionarea aparaturii trebuie semnalat imediat medicului ATI;
 • Supraveghează bolnavul şi administrează după indicaţii şi sub supravegherea medicului, tratamentul intraoperator;
 • Urmăreşte evoluţia postoperatorie
 • Îndeplinirea corectă şi la timp a tuturor prescripţiilor medicale (distribuirea şi administrarea medicamentelor, măsurarea temperaturii, recoltarea materialului pentru cercetările de laborator, etc).
 • Supravegherea bolnavilor şi comunicarea medicului despre indicii hemodinamici, puls, temperatură, T.A, frecvenţa respiraţiei, starea plăgii postoperatorii, balansul lichidului primit şi eliminat prin alimentaţie, perfuzii, drenuri.
 • Cunoaste functionarea si foloseşte în mod curent defibrilatorul semiautomat pentru monitorizarea pacientului.
 • Asistarea medicului la puncţia şi catetizarea vaselor magistrale.
 • Prelucrarea, dezinfectarea şi sterilizarea instrumentarului şi aparatajului medical.
 • Respectarea regulilor de internare a bolnavilor, controlul stării lor sanitare.
 • Cunoasterea calculatorului (nivel mediu sau avansat).
 • Completarea trusei de prim ajutor cu medicamentele necesare.
 • Colectarea deşeurilor medicale şi dezinfectarea lor.
 • Alte sarcini și responsabilități specificate în atribuțiile de funcție.

II. Asistenți medical profil terapeutic – 18

Scoul general a funcției:

Asistarea medicului la efectuarea manipulaţiilor, programarea pacienţilor pentru investigaţii, administrarea tratamentelor, intervenţii în situaţii de urgenţă, monitorizarea stării pacientului, completarea documentelor de evidenţă a medicamentelor, prevenirea creării focarelor de infecţie, sterilizarea instrumentelor şi a materialelor consumabile, asigurarea condiţiilor igienico-sanitare generale la locul de muncă, precum şi asigurarea condiţiilor necesare desfăşurării tratamentelor şi recoltărilor.

Programul zilnic de lucru - 7 ore/zilnic și/sau în servicii de noapte sau 24 ore.

Sarcini şi responsabilităţi:

 • Asigurarea tratamentului pacienţilor spitalizaţi în conformitate cu normele metodologice de punere în aplicare a Programului Unic pe anul curent cu respectarea prevederilor naţionale şi instituţionale în investigaţiile şi tratamentul pacienţilor.
 • Îndeplinirea corectă şi la timp a tuturor prescripţiilor medicale (distribuirea şi administrarea medicamentelor, măsurarea temperaturii, recoltarea materialului pentru cercetările de laborator, etc).
 • Supravegherea bolnavilor gravi şi comunicarea medicului despre indicii hemodinamici, puls, temperatură, T.A, frecvenţa respiraţiei, starea plăgii postoperatorii, balansul lichidului primit şi eliminat prin alimentaţie, perfuzii, drenuri.
 • Respectarea regulilor de internare a bolnavilor, controlul stării lor sanitare, familiarizarea pacienţilor cu regulile interne ale spitalului şi secţiei.
 • Primirea medicamentelor, preparatelor antiseptice şi dezinfectante de la asistenta medicală superioara şi păstrarea lor conform normelor farmaceutice.
 • Organizarea corectă a lucrului în sala de tratamente, ţinînd cont de curăţenia preventivă, curentă, finală şi generală.
 • Respectarea regimului sanitar-antiepidemic în sala de tratamente (controlul bacteriologic), colectarea, prelucrarea şi dezinfecţia deşeurilor medicale.
 • Evidenţa în registre speciale a curăţeniei generale, evidenţa orelor de lucru a lămpii bactericide, înregistrarea accidentelor în caiet.
 • Completarea la timp a necesarului pentru sala de tratamente.
 • Evidenţa utilajului medical, aparatajului, instrumentelor, medicamentelor, este responsabilă de starea tehnică a aparatajului şi instrumentarului din sala de tratamente, de păstrarea materialelor sterile, seringilor, medicamentelor.

III. Asistenți medicali în blocul de operații – 20

Programul zilnic de lucru - 7 ore. Programul săptamînal de lucru - 35 ore. Începutul programului – orele 8-00, cu o pauză la masă de cel puţin 30 minute.

Sarcini şi responsabilităţi:

 • Face pregătirea preoperatorie a pacientului si identifică problemele de îngrijire postoperatorii imediate, monitorizează funcţiile vitale, stabileşte priorităţile, elaborează si implementează planul de îngrijire, evaluează rezultatele obţinute si le înregistrează in dosarul de îngrijire.
 • Ajuta echipa operatorie in pregătirea preoperatorie si intraoperatorie. Urmăreşte desfăşurarea actului operator, si asigura materialele necesare intervenţiei.
 • Pregăteşte echipamentul, instrumentarul si materialul steril necesar intervenţiilor.
 • Verifica aparatura si cunoaşte toate instrucţiunile de funcţionare a acesteia. Sesizează orice defecţiune apărută si ia masuri urgente in vederea remedierii.
 • Organizează transportul postoperator la salon si supraveghează starea acestuia pe timpul transportului.
 • Respectă normele de pregătire şi sterilizare a materialului de pansament, transportarea corectă la/ şi după sterilizare.
 • Organizează corect lucrul în sala de operaţie, ţinînd cont de curăţenia preventivă, curentă, finală şi generală. Marcarea utilajului folosit pentru curăţenie în sala de operaţii.
 • Execută recoltarea materialului histologic, transmiterea în secţia morfopatologie şi înregistrarea în registrul de evidenţă a preparatelor histologice şi mirobiologice.
 • Cunoaște și execută gestionarea corectă a deşeurilor medicale şi menagere conform ordinelor în vigoare şi regulamentului intern al instituţiei.
 • Asigură respectarea normelor de prelucrare, dezinfecţie şi sterilizare a instrumentarului chirurgical medical.
 • Asigură evidenţa în registre prevăzute pentru sterilizare a instrumentarului chirurgical,casoletelor cu material de pansament şi cîmpuri chirurgicale prin metoda autoclavării,sterilizării în pupinel şi metoda chimică-F-257/e;F-501/e - funcţionarea orelor de lucru a lămpilor bactericide;F-502/e – curăţenia generală,F-503/e-produsele biodistructive,a preparatelor histologice şi microbiologice,funcţionării psihrometrului din încăperi şi a termometrului din frigider.
 • Duce evidenţa zilnică a înregistrării pacienţilor în sala de operaţii în registru F-008/e.
 • Supraveghează si coordonează activităţile desfăşurate de personalul auxiliar in cadrul blocului operator.
 • Alte responsabilități conform atribuțiilor de funcție aprobate în cadrul IMSP SCR

IV. Asistenți medicali profil chirurgical – 20

Programul zilnic de lucru - 7 ore. Programul săptamînal de lucru - 35 ore. Începutul programului – orele 8-00, cu o pauză la masă de cel puţin 30 minute sau în servicii cu 24 ore conform programului de muncă aprobat.

Sarcini şi responsabilităţi:

 • Preia pacientul nou internat si insotitorul acestuia (in functie de situatie), verifica toaleta personala, tinuta de spital si il repartizeaza in salon, după informarea prealabila asupra structurii secţiei (orientare spaţiu), drepturilor si obligaţiilor ce-i revin ca pacient.
 • Asigurarea tratamentului pacienţilor spitalizaţi în conformitate cu normele metodologice de punere în aplicare a Programului Unic pe anul curent cu respectarea prevederilor naţionale şi instituţionale în investigaţiile şi tratamentul pacienţilor.
 • Îndeplinirea corectă şi la timp a tuturor prescripţiilor medicale (distribuirea şi administrarea medicamentelor, măsurarea temperaturii, recoltarea materialului pentru cercetările de laborator, etc).
 • Supravegherea bolnavilor gravi şi comunicarea medicului despre indicii hemodinamici, puls, temperatură, T.A, frecvenţa respiraţiei, starea plăgii postoperatorii, balansul lichidului primit şi eliminat prin alimentaţie, perfuzii, drenuri.
 • Acorda prim ajutor in situatii de urgenta (conform protocoalelor) si anunta medicul.
 • Observa simptomele si starea pacientului, le inregistreaza in fisa de ingrijiri (semneaza) si informeaza medicul.

ANUNȚ
cu privire la inițierea concursului privind ocuparea funcțiilor vacante de personal medical
în cadrul Instituției Medico-Sanitare Publice Spitalul Clinic Republican

În temeiul prevederilor art. 56 alin (1) din Codul Muncii al Republicii Moldova cu modificările și completările ulterioare, ordinului Ministrului Sănătății nr. 139-P din 15.10.2015 ”Cu privire la aprobarea Regulamentului privind angajarea prin concurs a personalului medical din sistemul sănătății” și în scopul stabilirii mecanismului de selectare și asigurare a accesului egal al candidaților pentru ocuparea funcției vacante, ținînd cont de calificarea profesională și experiența în domeniu.

IMSP Spitalul Clinic Republican, cu sediul în municipiul Chișinău, str. Nicolae Testemițanu, 29, anunță inițierea procedurii de ocupare prin concurs a funcției vacante, cu contract de munca pe perioada nedeterminata:

 • Farmacist laborant - 2

Scopul funcţiei: Prepararea medicamentelor conform bonurilor de comandă-livrare din farmacie. Organizează condiţii de păstrare, recepţionare, preparare, eliberare, a medicamentelor şi produselor parafarmaceutice

Cerințe generale

 • Deține cetățenia Republicii Moldova
 • Deține cetățenia altor state, dar au domiciliul în RM, au permis de ședere și/sau permis de lucru
 • Titular a unei diplome de studii medii speciale farmaceutice, eliberate conform legislaţiei Republicii Moldova sau obținute într-un alt stat şi recunoscute și echivalate în condițiile stabilite de Guvern
 • Nu cade sub incidenţa restricţiilor şi incompatibilităţilor prevăzute de prezenta lege
 • Categorie de calificare în domeniul de specialitate (preferențial)
 • Cunoașterea limbii române, rusa (scris, vorbit)
 • Cunoașterea unei limbi străine: engleză, franceză, germană (preferențial)
 • Cunoștințe avansate de utilizare PC;
 • Recomandare din partea unui specialist din cadrul Comisiei de specialitate a Ministerului Sănătății sau a unui șef de clinică în specialitatea dată
 • Lipsa antecedentelor penale, sancțiunilor disciplinare și administrative
 • Cunoașterea cadrului legislativ în domeniu
 • Apt de muncă, fizic și psihic (certificat forma 086/e).

Responsabilităţi specifice postului (extras din atribuțiile de funcție, apobate în instituție):

 • efectueaza receptia cantitativa si calitativa a produselor farmaceutice împreună cu farmacistul.
 • asigură, depozitarea şi păstrarea medicamentelor şi produselor farmaceutice;
 • verifică termenele de valabilitate a medicamentelor şi produselor farmaceutice şi previne degradarea lor;
 • monitorizarea temperaturii din frigider, Receptură și Depozitul de medicamente,
 • prepară medicamente extemporale, respectînd toate regulile prevăzute în documente tehnice de normare, ordinele şi actele normative aprobate de MS RM;
 • aranjează în rafturi medicamentele, conforma regulilor stabilite,
 • utilizează şi păstrează în bune condiţii echipamentele şi instrumentarul din dotarea farmaciei;
 • răspunde solidar, alături de personalul farmaciei, de gestiunea valorică a acesteia cât și de integritatea produselor pe durata conservării lor în farmacie,
 • În caz de necesitate, la indicaţia farmacistului diriginte, farmacistul îndeplineşte şi alte funcţii ce corespund activităţii farmaceutice şi nivelului său de calificare;

Programul zilnic de lucru​:

 • 7 ore. Programul săptamînal de lucru – 35 ore. Începutul programului – orele 8-00, cu o pauză la masă de cel puţin 30 minute, disponibilitate pentru lucru în program prelungit în anumite condiții.

Bibliografie de referință:

 • Legea ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din 28.03.1995, Legea Nr.1585-XIII din 27.02.1998 „Cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală”, Legea Nr. 263- XVI din 27.10.2005 „Cu privire la drepturile şi responsabilităţile pacientului”, Legea Nr. 264-XVI din 27.10.2005 „Cu privire la exercitarea profesiunii de medic”, Codul de etică (deontologic) a lucrătorului medical şi farmaceutic, alte acte normative relevante pentru activitate pe specialitate.

Pentru înscrierea la concurs, candidații vor depune un dosar, care va cuprinde următoarele acte:

 • cererea pentru participare la concurs scrisă;
 • copia actului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă susținerea unor cursuri de specializări și instruiri;
 • copia carnetului de muncă;
 • cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere despre lipsa antecedentelor penale;
 • declarația de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
 • certificatul medical forma 086-e;
 • curriculum vitae.

Copiile documentelor se prezintă concomitent cu documentele în original, pentru a confirma veridicitatea lor sau pot fi prezentate după legalizarea lor la notar.

Termenul de depunere a dosarului de participare la concurseste de 20 de zile de la data publicării anunțului. Dosarele vor fi depuse în Secția resurse umane a IMSP Spitalul Clinic Republican, în zilele de luni până vineri, de la ora 8-00 până la ora 17-00.

Persoana de contact: Irina Roșca, șef Secția resurse umane, tel. 022-403-483; 022-403-624.

Termenul limită de depunere a dosarelor pentru concurs: 30 iulie 2018.

ANUNȚ
cu privire la ocuparea funcție vacante
în cadrul Instituției Medico-Sanitare Publice Spitalul Clinic Republican

IMSP Spitalul Clinic Republican, cu sediul în municipiul Chișinău, str. Nicolae Testemițanu, 29, anunță inițierea procedurii de ocupare prin concurs a funcției vacante, cu contract de munca pe perioada nedeterminata:

 • Economist - 1

Cerințe postului:

 • studii superioare economice;
 • cunoașterea limbii ruse nivel avansat;
 • experiență în domeniul activității economice sau contabile;
 • Cunostinte foarte bune privind legislatia si normele de aplicare in vigoare aplicabile domeniului economico-financiar (preferențial în domeniul medical)
 • Cunostinte privind utilizarea Programului 1C;
 • Persoana organizata si foarte atenta la detalii capabila sa gestioneze proiectele din punct de vedere al rezultatelor si termenelor impuse;
 • Abilitati de comunicare si capacitatea de utilizare a limbajului de specialitate;
 • abilități de analiză și sinteză
 • Persoana responsabila, orientata spre rezultat, capabila sa lucreze in conditii de stres (termene limita).
 • cunoștințe foarte bune de utilizare a calculatorului ( microsoft word, EXCEL);
 • capacități bune de organizarea și prioritizarea sarcinilor;
 • implicare și spirit de inițiativă.

Candidații vor depune un dosar, care va cuprinde următoarele acte:

 • copia actului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii;
 • copia carnetului de muncă;
 • cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere despre lipsa antecedentelor penale;
 • certificatul medical forma 086-e;
 • curriculum vitae.

Copiile documentelor se prezintă concomitent cu documentele în original, pentru a confirma veridicitatea lor sau pot fi prezentate după legalizarea lor la notar.

Termenul de depunere a dosarului de participare la concurseste de 20 de zile de la data publicării anunțului. Dosarele vor fi depuse în Secția resurse umane a IMSP Spitalul Clinic Republican, în zilele de luni până vineri, de la ora 8-00 până la ora 17-00.

Persoana de contact: Irina Roșca, șef Secția resurse umane, tel. 022-403-483; 022-403-624.

Termenul limită de depunere a dosarelor pentru concurs: 30 iulie 2018.

ANUNȚ
cu privire la inițierea concursului privind ocuparea funcțiilor vacante de personal medical
în cadrul Instituției Medico-Sanitare Publice Spitalul Clinic Republican

În temeiul prevederilor art. 56 alin (1) din Codul Muncii al Republicii Moldova cu modificările și completările ulterioare, ordinului Ministrului Sănătății nr. 139-P din 15.10.2015 ”Cu privire la aprobarea Regulamentului privind angajarea prin concurs a personalului medical din sistemul sănătății” și în scopul stabilirii mecanismului de selectare și asigurare a accesului egal al candidaților pentru ocuparea funcției vacante, ținînd cont de calificarea profesională și experiența în domeniu.

IMSP Spitalul Clinic Republican, cu sediul în municipiul Chișinău, str. Nicolae Testemițanu, 29, anunță inițierea procedurii de ocupare prin concurs a funcției vacante, cu contract de munca pe perioada nedeterminata:

 • Farmacist - 1

Scopul funcţiei: recepţionarea calitativă şi cantitativă a medicamentelor şi produselor parafarmaceutice, respectarea condiţiilor de păstrare în strictă corespundere cu proprietăţile lor şi cerinţele Farmacopeii de Stat.

Cerințe generale

 • Deține cetățenia Republicii Moldova
 • Deține cetățenia altor state, dar au domiciliul în RM, au permis de ședere și/sau permis de lucru
 • Titular a unei diplome de studii superioare farmaceutice şi diplomă de licenţă după absolvirea studiilor de rezidenţiat/certificat după absolvirea internaturii, eliberate conform legislaţiei Republicii Moldova sau obținute într-un alt stat şi recunoscute și echivalate în condițiile stabilite de Guvern;
 • Nu cade sub incidenţa restricţiilor şi incompatibilităţilor prevăzute de prezenta lege
 • Categorie de calificare în domeniul de specialitate (preferențial)
 • Grad științific (preferențial)
 • Cunoașterea limbii române (scris, vorbit)
 • Cunoașterea unei limbi străine: engleză, franceză, germană (preferențial)
 • Cunoștințe de utilizare PC;
 • Recomandare din partea unui specialist din cadrul Comisiei de specialitate a Ministerului Sănătății sau a unui șef de clinică în specialitatea dată
 • Lipsa antecedentelor penale, sancțiunilor disciplinare și administrative
 • Cunoașterea cadrului legislativ în domeniu
 • Apt de muncă, fizic și psihic (certificat forma 086/e).

Responsabilităţi specifice postului (extras din atribuțiile de funcție, apobate în instituție):

 • eliberarea medicamentelor din farmacie, respectînd cerinţele ordinelor şi actelor normative ale MS al RM.
 • Respectă, iar în caz de necesitate să dea consultaţii necesare, privind regulile de păstrare a medicamentelor în strictă corespundere cu ordinele şi actele normative ale MS al RM în vigoare;
 • Participă la inventarierea medicamentelor cu aprecierea corectitudinii rezultatelor acesteia şi reflectării lor în documentele de evidenţă contabilă.
 • Aduce la cunoştinţa şefului farmaciei despre toate cazurile de erori sau rebut şi întreprindă măsuri privind înlăturarea şi omiterea lor;
 • Asigură respectarea regulilor de eliberare a medicamentelor în conformitate cu ordinile MS al RM şi regulamentul SCR;
 • Primeşte bonurile de comandă-livrare, verifică definitivarea lor şi corespunderea dozelor prescrise, aduce la cunoştinţă farmacistul-diriginte despre toate cazurile de încălcare a regulilor de prescriere a medicamentelor;
 • Răspunde pentru corectitudinea întocmirii documentaţiei, eliberării din farmacie a medicamentelor, articolelor parafarmaceutice, consumabilelor şi articolelor de uz medical, conform bonurilor de comandă-livrare;
 • Controlează păstrarea, evidenţa şi folosirea raţională a medicamentelor în secţiile instituţiei, acordînd o atenţie deosebită preparatelor stupefiante, psihotrope, care necesită păstrare în safeu şi se află la evidenţă cantitativă;
 • Aplică toate felurile de control farmaceutic intern asupra medicamentelor preparate, apei purificate;
 • În caz de necesitate, la indicaţia farmacistului diriginte, farmacistul îndeplineşte şi alte funcţii ce corespund activităţii farmaceutice şi nivelului său de calificare

Programul zilnic de lucru​:

 • 7 ore. Programul săptamînal de lucru – 35 ore. Începutul programului – orele 8-00, cu o pauză la masă de cel puţin 30 minute, disponibilitate pentru lucru în program prelungit în anumite condiții.

Bibliografie de referință:

 • Legea ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din 28.03.1995, Legea Nr.1585-XIII din 27.02.1998 „Cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală”, Legea Nr. 263- XVI din 27.10.2005 „Cu privire la drepturile şi responsabilităţile pacientului”, Legea Nr. 264-XVI din 27.10.2005 „Cu privire la exercitarea profesiunii de medic”, Codul de etică (deontologic) a lucrătorului medical şi farmaceutic, alte acte normative relevante pentru activitate pe specialitate.

Pentru înscrierea la concurs, candidații vor depune un dosar, care va cuprinde următoarele acte:

 • cererea pentru participare la concurs scrisă;
 • copia actului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă susținerea unor cursuri de specializări și instruiri;
 • copia carnetului de muncă;
 • cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere despre lipsa antecedentelor penale;
 • declarația de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
 • certificatul medical forma 086-e;
 • curriculum vitae.

Copiile documentelor se prezintă concomitent cu documentele în original, pentru a confirma veridicitatea lor sau pot fi prezentate după legalizarea lor la notar.

Termenul de depunere a dosarului de participare la concurseste de 20 de zile de la data publicării anunțului. Dosarele vor fi depuse în Secția resurse umane a IMSP Spitalul Clinic Republican, în zilele de luni până vineri, de la ora 8-00 până la ora 17-00.

Persoana de contact: Irina Roșca, șef Secția resurse umane, tel. 022-403-483; 022-403-624.

Termenul limită de depunere a dosarelor pentru concurs: 30 iulie 2018.

ANUNȚ
cu privire la inițierea concursului privind ocuparea funcțiilor vacante de personal medical
în cadrul Instituției Medico-Sanitare Publice Spitalul Clinic Republican

În temeiul prevederilor art. 56 alin (1) din Codul Muncii al Republicii Moldova cu modificările și completările ulterioare, ordinului Ministrului Sănătății nr. 139-P din 15.10.2015 ”Cu privire la aprobarea Regulamentului privind angajarea prin concurs a personalului medical din sistemul sănătății” și în scopul stabilirii mecanismului de selectare și asigurare a accesului egal al candidaților pentru ocuparea funcției vacante, ținînd cont de calificarea profesională și experiența în domeniu.

IMSP Spitalul Clinic Republican, cu sediul în municipiul Chișinău, str. Nicolae Testemițanu, 29, anunță inițierea procedurii de ocupare prin concurs a funcției vacante, cu contract de munca pe perioada nedeterminata:

 • Șef Secție anesteziologie – 1
 • Șef secție chirurgie hepatobiliopancreatică - 1

Scopul funcţiei: organizarea activităţii secţiei în conformitate cu cerinţele contractului de acordare a asistenţei medicale (de prestare a serviciilor medicale) în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală şi planul de activitate a instituţiei.

Cerințe generale

 • Deține cetățenia Republicii Moldova
 • Deține cetățenia altor state, dar au domiciliul în RM, au permis de ședere și/sau permis de lucru
 • Titular a unei diplome de licenţă în medicină (studii integrate) și diplomă de medic specialist sau diplomă de studii superioare profil medicină şi diplomă de licenţă după absolvirea studiilor de rezidenţiat/certificat după absolvirea internaturii, eliberate conform legislaţiei Republicii Moldova sau obținute într-un alt stat şi recunoscute și echivalate în condițiile stabilite de Guvern,
 • Nu cade sub incidenţa restricţiilor şi incompatibilităţilor prevăzute de prezenta lege
 • Categorie de calificare în domeniul de specialitate (preferențial)
 • Grad științific (preferențial)
 • Cunoașterea limbii române (scris, vorbit)
 • Cunoașterea unei limbi străine: engleză, franceză, germană (preferențial)
 • Cunoștințe de utilizare PC;
 • Recomandare din partea unui specialist din cadrul Comisiei de specialitate a Ministerului Sănătății sau a unui șef de clinică în specialitatea dată
 • Lipsa antecedentelor penale, sancțiunilor disciplinare și administrative
 • Cunoașterea cadrului legislativ în domeniu
 • Apt de muncă, fizic și psihic (certificat forma 086/e).

Responsabilităţi specifice postului (extras din atribuțiile de funcție, apobate în instituție):

 • Organizează şi răspunde de activitatea secţiei, a colaboratorilor din subordine, monitorizează activitatea asistentei medicale superioare din secţie.
 • Monitorizează si evaluează activitatea medicală desfasurată in secţie, intocmeste fisele de evaluare a performantelor individuale ale personalului angajat in sectie si le comunica conducerii spitalului
 • Propune stimulări sau sancțiuni discipinare,
 • Coordoneaza si indruma activitatea medicilor rezidenti.
 • Informează sistematic medicii despre stocurile de medicamente din farmacie, medicamentele noi, incompatibilităţi şi interacţiuni medicamentoase, cazurile de încălcare a regulilor de prescriere şi administrare a medicamentelor precum şi conlucrarea cu tot personalul medical vizînd consumul raţional al medicamentelor;
 • Controleaza si raspunde de intocmirea corecta a documentelor medicale inclusiv din sistemul SIAMMS, statistice, completa a foilor de observatie clinica, stabileste momentul externarii bolnavilor
 • Efecuează controlul calităţii procesului curativ-diagnostic îndeplinit. Vizitarea zilnică a pacienţilor spitalizaţi.
 • Implementează și coordonează activitatea de asigurare cu produse farmaceutice și parafarmaceutice secția. Anual evaluează necesarul de medicamente pentru anul viitor, conform sortimentului solicitat.
 • Participă la inventarierea anuală a medicamentelor, articolelor de uz medical și al altor valori materiale din secție.
 • Efectuează controlul asupra utilizării raţionale a utilajului medical, medicamentelor, inventarului, instrumentelor, a energiei electrice, apei, căldurii şi altor resurse costisitoare, necesare activităţii.
 • Elaboreaza la nivelul sectiei planul anual de achizitii publice cu privire la procurarea de echipamente medicale,medicamente, materiale sanitare, necesarul parafarmaceutic si raspunde de cantitatea nesesarului solicitat.
 • Exercită controlul sistematic asupra respectării displicinei de muncă şi obligaţiilor funcţionale de către subalterni, controleaza permanent comportamentul personalului sectiei si tinuta de lucru al acestuia
 • Îndeplineste orice alte sarcini la solicitarea managerului spitalului cu privire la situatii fortuite aparute la nivelul spitalului, execută sarcini specifice controlului managerial intern şi a unui sistem financiar şi eficient, în limita competenţei sale.

Programul zilnic de lucru​:

 • 7 ore. Programul săptamînal de lucru – 35 ore. Începutul programului – orele 8-00, cu o pauză la masă de cel puţin 30 minute, disponibilitate pentru lucru în program prelungit în anumite condiții.

Bibliografie de referință:

 • Legea ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din 28.03.1995, Legea Nr.1585-XIII din 27.02.1998 „Cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală”, Legea Nr. 263- XVI din 27.10.2005 „Cu privire la drepturile şi responsabilităţile pacientului”, Legea Nr. 264-XVI din 27.10.2005 „Cu privire la exercitarea profesiunii de medic”, Codul de etică (deontologic) a lucrătorului medical şi farmaceutic, alte acte normative relevante pentru activitate pe specialitate.

Pentru înscrierea la concurs, candidații vor depune un dosar, care va cuprinde următoarele acte:

 • cererea pentru participare la concurs scrisă;
 • copia actului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă susținerea unor cursuri de specializări și instruiri;
 • copia carnetului de muncă;
 • cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere despre lipsa antecedentelor penale;
 • declarația de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
 • certificatul medical forma 086-e;
 • curriculum vitae.

Copiile documentelor se prezintă concomitent cu documentele în original, pentru a confirma veridicitatea lor sau pot fi prezentate după legalizarea lor la notar.

Termenul de depunere a dosarului de participare la concurseste de 20 de zile de la data publicării anunțului. Dosarele vor fi depuse în Secția resurse umane a IMSP Spitalul Clinic Republican, în zilele de luni până vineri, de la ora 8-00 până la ora 16-30.

Persoana de contact: Irina Roșca, șef Secția resurse umane, tel. 022-403-483; 022-403-624.

Termenul limită de depunere a dosarelor pentru concurs: 27 iunie 2018.

ANUNȚ
cu privire la inițierea concursului privind ocuparea funcțiilor vacante de personal medical
în cadrul Instituției Medico-Sanitare Publice Spitalul Clinic Republican

În temeiul prevederilor art. 56 alin (1) din Codul Muncii al Republicii Moldova cu modificările și completările ulterioare, ordinului Ministrului Sănătății nr. 139-P din 15.10.2015 ”Cu privire la aprobarea Regulamentului privind angajarea prin concurs a personalului medical din sistemul sănătății” și în scopul stabilirii mecanismului de selectare și asigurare a accesului egal al candidaților pentru ocuparea funcției vacante, ținînd cont de calificarea profesională și experiența în domeniu.

IMSP Spitalul Clinic Republican, cu sediul în municipiul Chișinău, str. Nicolae Testemițanu, 29, anunță inițierea procedurii de ocupare prin concurs a funcției vacante, cu contract de munca pe perioada nedeterminata:

 • Medic statistician - 1

Perioada de aplicare: 14 mai - 1 iunie 2018

Scopul funcţie: Efectuarea auditului codificării datelor clinice, la nivel de instituție, prin verificarea datelor codificate în comparație cu datele din fișele medicale ale pacienților din staționar și respectarea regulilor de codificare clinică.

Cerințe generale

 • Deține cetățenia Republicii Moldova
 • Deține cetățenia altor state, dar au domiciliul în RM, au permis de ședere și/sau permis de lucru
 • Titular a unei diplome de licenţă în medicină (studii integrate) și diplomă de medic specialist sau diplomă de studii superioare profil medicină şi diplomă de licenţă după absolvirea studiilor de rezidenţiat/certificat după absolvirea internaturii, eliberate conform legislaţiei Republicii Moldova sau obținute într-un alt stat şi recunoscute și echivalate în condițiile stabilite de Guvern,
 • Nu cade sub incidenţa restricţiilor şi incompatibilităţilor prevăzute de prezenta lege
 • Categorie de calificare în domeniul de specialitate (preferențial)
 • Grad științific (preferențial)
 • Cunoașterea limbii române (scris, vorbit)
 • Cunoașterea unei limbi străine: engleză, franceză, germană (preferențial)
 • Cunoștințe de utilizare PC;
 • Recomandare din partea unui specialist din cadrul Comisiei de specialitate a Ministerului Sănătății sau a unui șef de clinică în specialitatea dată
 • Lipsa antecedentelor penale, sancțiunilor disciplinare și administrative
 • Cunoașterea cadrului legislativ în domeniu
 • Apt de muncă, fizic și psihic (certificat forma 086/e).

Responsabilităţi specifice postului:

 • Evaluarea fișelor medicale ale pacienților externați din secțiile clinice, în scopul efectuării auditului codifiării diagnosticilor și procedurilor în conformitate cu prevederile Regulamentului DGR
 • Colectează și prelucrează și verifica auditul codificării datelor clinice și statistice la nivel de instituție
 • Monitorizează indicilor statistici ce țin de activitatea subdiviziunilor spitalului
 • Pregătirea, prelucrarea informațiilor statistice și întocmirea dărilor de seamă nr.30-san, anexa nr.1 la nr.30-san, nr.55-san, nr.16-san
 • Îndeplinește alte sarcini stabilite de superiori, în limita pregătirii sale profesionale.

Competențe profesionale:

 • Cunoaște și aplică corect CIM-10. Lista tabelare de proceduri, varianta Australiană.
 • Posedă cunoștințe terotice și practice în aplicarea clasificatorului Internațional al Maladiilor, ed. 10
 • Cunoaște și palică în practică sistemul APDRG în Moldova

Programul zilnic de lucru​:

 • 7 ore. Programul săptamînal de lucru – 35 ore. Începutul programului – orele 8-00, cu o pauză la masă de cel puţin 30 minute, disponibilitate pentru lucru în program prelungit în anumite condiții.

Bibliografie de referință: 

 • Legea ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din 28.03.1995, Legea Nr.1585-XIII din 27.02.1998 „Cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală”, Legea Nr. 263- XVI din 27.10.2005 „Cu privire la drepturile şi responsabilităţile pacientului”, Legea Nr. 264-XVI din 27.10.2005 „Cu privire la exercitarea profesiunii de medic”, Codul de etică (deontologic) a lucrătorului medical şi farmaceutic

Pentru înscrierea la concurs, candidații vor depune un dosar, care va cuprinde următoarele acte:

 • cererea pentru participare la concurs scrisă;
 • copia actului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă susținerea unor cursuri de specializări și instruiri;
 • copia carnetului de muncă;
 • cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere despre lipsa antecedentelor penale;
 • declarația de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
 • certificatul medical forma 086-e;
 • curriculum vitae.

Copiile documentelor se prezintă concomitent cu documentele în original, pentru a confirma veridicitatea lor sau pot fi prezentate după legalizarea lor la notar.

Termenul de depunere a dosarului de participare la concurseste de 20 de zile de la data publicării anunțului. Dosarele vor fi depuse în Secția resurse umane a IMSP Spitalul Clinic Republican, în zilele de luni până vineri, de la ora 8-00 până la ora 17-00.

Persoana de contact: Irina Roșca, șef Secția resurse umane, tel. 022-403-483; 022-403-624.

Termenul limită de depunere a dosarelor pentru concurs: 30 iunie 2018.

ANUNȚ
cu privire la inițierea concursului privind ocuparea funcțiilor vacante de personal medical
în cadrul Instituției Medico-Sanitare Publice Spitalul Clinic Republican

În temeiul prevederilor art. 56 alin (1) din Codul Muncii al Republicii Moldova cu modificările și completările ulterioare, ordinului Ministrului Sănătății nr. 139-P din 15.10.2015 ”Cu privire la aprobarea Regulamentului privind angajarea prin concurs a personalului medical din sistemul sănătății” și în scopul stabilirii mecanismului de selectare și asigurare a accesului egal al candidaților pentru ocuparea funcției vacante, ținînd cont de calificarea profesională și experiența în domeniu.

IMSP Spitalul Clinic Republican, cu sediul în municipiul Chișinău, str. Nicolae Testemițanu, 29, anunță inițierea procedurii de ocupare prin concurs a funcției vacante, cu contract de munca pe perioada nedeterminata:

 • Medic epidemiolog - 1

Perioada de aplicare: 14 mai - 1 iunie 2018

Scopul funcţiei:organizarea şi realizarea măsurilor de prevenire şi control a infecţiilor intraspitaliceşti, maladiilor infecţioase şi parazitare

Cerințe generale

 • Deține cetățenia Republicii Moldova
 • Deține cetățenia altor state, dar au domiciliul în RM, au permis de ședere și/sau permis de lucru
 • Titular a unei diplome de licenţă în medicină (studii integrate) și diplomă de medic specialist sau diplomă de studii superioare profil medicină şi diplomă de licenţă după absolvirea studiilor de rezidenţiat/certificat după absolvirea internaturii, eliberate conform legislaţiei Republicii Moldova sau obținute într-un alt stat şi recunoscute și echivalate în condițiile stabilite de Guvern,
 • Nu cade sub incidenţa restricţiilor şi incompatibilităţilor prevăzute de prezenta lege
 • Categorie de calificare în domeniul de specialitate (preferențial)
 • Grad științific (preferențial)
 • Cunoașterea limbii române (scris, vorbit)
 • Cunoașterea unei limbi străine: engleză, franceză, germană (preferențial)
 • Cunoștințe de utilizare PC;
 • Recomandare din partea unui specialist din cadrul Comisiei de specialitate a Ministerului Sănătății sau a unui șef de clinică în specialitatea dată
 • Lipsa antecedentelor penale, sancțiunilor disciplinare și administrative
 • Cunoașterea cadrului legislativ în domeniu
 • Apt de muncă, fizic și psihic (certificat forma 086/e).

Responsabilităţi specifice postului:

 • Evaluarea respectării regimului sanitaro-antiepidemic în toate secţiile spitalului cu utilizarea metodelor de laborator şi înaintarea propunerilor, orientate la ameliorarea situaţiei sanitaro-igienice şi antiepidemice.
 • Perfecţionarea sistemului de supraveghere epidemiologică, organizînd şi urmărind identificarea, declararea, înregistrarea, colectarea, analiza, interpretarea şi desiminarea datelor legate de infecţiile nosocomiale.
 • Efectuarea diagnosticului epidemiologic, care include analiza epidemiologică retrospectivă şi operativă a morbidităţii prin IN şi a eficienţei măsurilor antiepidemice.
 • Studierea particularităţilor epidemiologice ale IN din cadrul IMSP SCR.
 • Realizarea măsurilor stipulate în programul de prevenire şi control a IN.
 • Planificarea şi organizarea procesului de evaluare a respectării regimului sanitaro-igienic, antiepidemic, efectuării măsurilor de profilaxie şi combatere a infecţiilor septico-purulente nosocomiale în instituţie.
 • Studierea particularităţilor apariţiei infecţiilor septico-purulente nosocomiale la pacienţi de profil chirurgical cu organizarea efectuării măsurilor sanitaro-antiepidemice orientate la prevenirea apariţiei lor.
 • Efectuarea anchetei emidemiologice în cazul apariţiei IN, stabilind factorii cauzali şi programele specifice de măsuri de control.
 • Colaborarea cu şefii secţiilor în metodologiile specifice de prevenire şi control a IN.
 • Verificarea respectării normelor de igienă spitalicească, igienă a produselor alimentare, igienă personală, normelor de sterilizare şi menţinerea sterilităţii materialelor sanitare şi a soluţiilor injectabile.
 • Analiza şi recomandarea modului de folosire a dezinfectanţilor şi antisepticelor autorizate.
 • Va supraveghea in permanenta folosirea corecta a substantelor dezinfectante si de curatenie
 • Îndeplinește alte sarcini stabilite de superiori, în limita pregătirii sale profesionale.

Programul zilnic de lucru​:

 • 7 ore. Programul săptamînal de lucru – 35 ore. Începutul programului – orele 8-00, cu o pauză la masă de cel puţin 30 minute, disponibilitate pentru lucru în program prelungit în anumite condiții.

Bibliografie de referință:

 • Legea ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din 28.03.1995, Legea Nr.1585-XIII din 27.02.1998 „Cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală”, Legea Nr. 263- XVI din 27.10.2005 „Cu privire la drepturile şi responsabilităţile pacientului”, Legea Nr. 264-XVI din 27.10.2005 „Cu privire la exercitarea profesiunii de medic”, Codul de etică (deontologic) a lucrătorului medical şi farmaceutic, Regulamentului sanitar privind condiţiile de igienă pentru instituţiile medico-sanitare, aprobat prin HG nr.663 din 23/07/2010, Legii nr. 1513-XII din 16 iunie 1993 privind asigurarea sanitaro-epidemiologică a populaţiei, Strategiei Naționale de Sănătate Publică, Politicii Naționale de Sănătate.

Pentru înscrierea la concurs, candidații vor depune un dosar, care va cuprinde următoarele acte:

 • cererea pentru participare la concurs scrisă;
 • copia actului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă susținerea unor cursuri de specializări și instruiri;
 • copia carnetului de muncă;
 • cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere despre lipsa antecedentelor penale;
 • declarația de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
 • certificatul medical forma 086-e;
 • curriculum vitae.

Copiile documentelor se prezintă concomitent cu documentele în original, pentru a confirma veridicitatea lor sau pot fi prezentate după legalizarea lor la notar.

Termenul de depunere a dosarului de participare la concurseste de 20 de zile de la data publicării anunțului. Dosarele vor fi depuse în Secția resurse umane a IMSP Spitalul Clinic Republican, în zilele de luni până vineri, de la ora 8-00 până la ora 17-00.

Persoana de contact: Irina Roșca, șef Secția resurse umane, tel. 022-403-483; 022-403-624.

Termenul limită de depunere a dosarelor pentru concurs: 30 iunie 2018.