Posturi vacante

 

Funcţii vacante Data limită de depunere
a documentelor
Lista persoanelor
admiși la interviu
Data
interviului
Rezultatele
concursul
Specialist s. protocol comunicare și secretariat – 1 31 octombrie 2017      
Medic endoscopist – 2 9 octombrie 2017      
Medic transfuziolog – 1 9 octombrie 2017      
Medic anesteziolog reanimatolog – 5 9 octombrie 2017      
Medic de laborator – 2 9 octombrie 2017      
Șef farmacie – 1 9 octombrie 2017      
Asistenți medicali – 5 9 octombrie 2017      
Farmacist-laborant – 2 9 octombrie 2017      
Șef Centru Republican
de boli profesionale
 
– 1
20 martie 2017 Rodica
Țabur
28.03.2017,
ora 10.40
Rodica
Țabur
Șef Departament investigații
de laborator
- 1
20 martie 2017 Mihail
Dogot
----------------
Gabriela
Bordian
28.03.2017,
ora 10.10
----------------
28.03.2017,
ora 10.30
Mihail
Dogot
Șef Departament chirurgie - 1 20 martie 2017 Ruslan
Atanasov
27.03.2017,
ora 09.50
Ruslan
Atanasov
Șef Bloc de operații – 1 20 martie 2017 Vladimir
Tcaci
28.03.2017,
ora 10.00
Vladimir
Tcaci
Șef Secție de perfuziologie cu
metode extracorporale de
tratament
 
– 1
20 martie 2017

Ionela
Bulat
----------------
Eugeniu
Vîrlan
----------------
Iurie
Guzgan

29.03.2017,
ora 10.00
----------------
29.03.2017,
ora 10.10
----------------

29.03.2017,
ora 10.20
Ionela
Bulat
Șef Laborator cardiologie
intervențională și
endochirurgie
 
– 1
20 martie 2017 Eduard
Bernaz
27.03.2017,
ora 10.30
Eduard
Bernaz
Asistenți medicali – 10 20 martie 2017      
Medic chirurg - 2  17 ianuarie 2017

Grigore
Namesnic
----------------
Eugen
Cerevan

23.01.2017,
ora 10.00
----------------
23.01.2017,
ora 10.15

Grigore
Namesnic
----------------
Eugen
Cerevan
Șef Departament
Medicină Urgentă
- 1 
11 ianuarie 2017 Mihail Ouș 13.01.2017,
ora: 10.00

Mihail Ouș

Șef secție consultativ-
policlinică
- 1
11 ianuarie 2017 Vasile
Godoroja
13.01.2017,
ora: 10.00

Vasile
Godoroja

Șef secție monitorizare
evaluare și integrare
- 1
11 ianuarie 2017 Elena
Boleac
16.01.2017,
ora: 10.00
vacant
Șef secție audit
medical
- 1
11 ianuarie 2017 Alexandru
Tuchila
13.01.2017,
ora: 10.00

Alexandru
Tuchilă

Medic anesteziolog
reanimatolog
- 5
11 ianuarie 2017

Eduard
Guila
----------------
Veaceslav

Munteanu

16.01.2017,
ora 10.00

----------------

16.01.2017,
ora 10.15

Eduard
Giula,
----------------
Vladimir

Munteanu

Asistent medical - 10

11 ianuarie 2017

----------------

8 februarie 2017

Maria
Cerneavschi
----------------
Dumitrița Dolghii
----------------
Natalia Țurcanu

16.01.2017,
ora: 10.30

Natalia
Țurcanu,
----------------
Dumitrița 
Dolghii 

Farmacist - 1 11 ianuarie 2017 Svetlana
Țurcanu
13.01.2017,
ora: 10.30

Svetlana
Țurcanu

* Interviurile vor avea loc pe adresa: mun. Chișinău str. N. Testemițanu 29, sala de conferințe nr. 2.

** Candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult 24 de ore de la data publicării rezultatului selecției dosarelor sau în cazul nepromovării concursului, la sediul IMSP SCR str. Testemițanu, 29, în biroul secției resurse umane incepînd cu ora 8⁰⁰ pînă la 17⁰⁰, pauza 12⁰⁰- 13⁰⁰.

ANUNȚ
cu privire la inițierea concursului privind ocuparea
funcțiilor vacante de personal medical
în cadrul Instituției Medico-Sanitare Publice Spitalul Clinic Republican

IMSP Spitalul Clinic Republican, cu sediul în municipiul Chișinău, str. Nicolae Testemițanu, 29, anunță inițierea procedurii de ocupare prin concurs a funcției vacante:

I.

 • Șef secție terapie intensivă generală, medic anesteziolog-reanimatolog - 1

Cerințele postului:

 • dețin cetățenia Republicii Moldova
 • dețin cetățenia altor state, dar au domiciliul în RM, au permis de ședere și/sau permis de lucru
 • studii superioare în domeniu
 • studii postuniversitare
 • categorie de calificare în domeniul de specialitate (preferențial)
 • grad științific (preferențial)
 • cunoașterea limbii române (scris, vorbit)
 • cunoașterea unei limbi străine: engleză, franceză, germană (preferențial)
 • recomandare din partea unui specialist din cadrul Comisiei de specialitate a Ministerului Sănătății sau a unui șef de clinică în specialitatea dată
 • lipsa antecedentelor penale, sancțiunilor disciplinare și administrative
 • cunoașterea cadrului legislativ în domeniu
 • apt de muncă, fizic și psihic (certificat forma 086/e).

II. Personal medical mediu

 • Farmacist-laborant – 2
 • Asistent medical epidemiolog  1
 • Asistenți medicali – 5

Cerințele postului:

 • cetățean al Republicii Moldova
 • studii medii speciale
 • cunoașterea limbii române(scris, vorbit)
 • lipsa antecedentelor penale, sancțiunilor disciplinare și administrative
 • apt de muncă, fizic și psihic.

Pentru înscrierea la concurs, candidații vor depune un dosar, care va cuprinde următoarele acte:

 • cererea pentru participare la concurs scrisă în formă liberă;
 • copia actului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă susținerea unor cursuri de specializări și instruiri;
 • copia carnetului de muncă;
 • cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere despre lipsa antecedentelor penale;
 • certificatul medical forma 086-e;
 • curriculum vitae.

Copiile documentelor se prezintă concomitent cu documentele în original, pentru a confirma veridicitatea lor, sau, pot fi prezentate după legalizarea lor la notar.

Termenul de depunere a dosarului de participare la concurseste de 20 de zile de la data publicării anunțului. Dosarele vor fi depuse în Secția resurse umane a IMSP Spitalul Clinic Republican, în zilele de luni până vineri, de la ora 8-00 până la ora 17-00.

Persoana de contact: Irina Roșca, șef Secția resurse umane, tel. 022-403-483; 022-403-624.

Termenul limită de depunere a dosarelor pentru concurs: 09 octombrie 2017.

ANUNȚ
cu privire la ocuparea funcție vacante
în cadrul Instituției Medico-Sanitare Publice Spitalul Clinic Republican

IMSP Spitalul Clinic Republican, cu sediul în municipiul Chișinău, str. Nicolae Testemițanu, 29, anunță funcție vacantă:

I. Specialist s. protocol comunicare și secretariat (anticamera directorului) - 1

Cerințele postului:

 • studii superioare;
 • cunoașterea limbii engleze la nivel avansat, cunoașterea limbii germane, franceza (preferențial), cunoașterea limbii ruse nivel avansat;
 • experiență în activitatea de secretariat;
 • abilități de analiză și sinteză;
 • acuratețe, orientare către obținerea rezultatelor; spirit de echipă, dinamism;
 • cunoștințe foarte bune de utilizare a calculatorului (inclusiv prezintă viteză de tapare a documentelor);
 • meticulozitate, acuratețe și atenție la detalii;
 • rezistență la stres;
 • capacități bune de organizarea și prioritizarea sarcinilor;
 • implicare și spirit de inițiativă.

Responsabilități:

 • preluare apeluri telefonice;
 • preluare și distribuire corespondență;
 • protocol;
 • întocmire baza de date (contacte și adrese furnizori și colaboratori)

Cunoștințe în domeniu

 • Legea nr.190- XIII din 19.07.1994 „Cu privire la petiţionare”, Hotărîrea Guvernului nr.618 din 05.10.1993 pentru aprobarea Regulilor de întocmire a documentelor organizatorice şi de dispoziţie şi instrucţiunii–tip cu privire la ţinerea lucrărilor de secretariat în organele administraţiei publice ale RM, Legea nr. 982-XIV din 11/05/2000 „privind accesul la informație” Hotărîrea Guvernului nr.208 din 31/03/1995 “privind aprobarea Instrucțiunilor privind ținereaa lucrărilor de secretariat referitoare la petițiile persoanelor fizice și juridice, adresate organelor de stat, întreprinderilor, instituțiilor și organizațiilor Republicii Moldova”

Candidații vor depune un dosar, care va cuprinde următoarele acte:

 • copia actului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii;
 • copia carnetului de muncă;
 • cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere despre lipsa antecedentelor penale;
 • certificatul medical forma 086-e;
 • curriculum vitae.

Copiile documentelor se prezintă concomitent cu documentele în original, pentru a confirma veridicitatea lor, sau, pot fi prezentate după legalizarea lor la notar.

Termenul de depunere a dosarului de participare la concurs este de 20 de zile de la data publicării anunțului. Dosarele vor fi depuse în Secția resurse umane a IMSP Spitalul Clinic Republican, în zilele de luni până vineri, de la ora 8-00 până la ora 17-00.

Persoana de contact: Irina Roșca, șef Secția resurse umane, tel. 022-403-483; 022-403-624.

Termenul limită de depunere a dosarelor pentru concurs: 31 octombrie 2017.

ANUNȚ
cu privire la inițierea concursului privind ocuparea
funcțiilor vacante de personal medical
în cadrul Instituției Medico-Sanitare Publice Spitalul Clinic Republican

IMSP Spitalul Clinic Republican, cu sediul în municipiul Chișinău, str. Nicolae Testemițanu, 29, anunță inițierea procedurii de ocupare prin concurs a funcției vacante:

I.

 • Medic endoscopist - 2
 • Medic transfuziolog – 1
 • Medic de laborator – 2
 • Șef farmacie – 1
 • Medic anesteziolog-reanimatolog - 5

Cerințele postului:

 • dețin cetățenia Republicii Moldova
 • dețin cetățenia altor state, dar au domiciliul în RM, au permis de ședere și/sau permis de lucru
 • studii superioare în domeniu
 • studii postuniversitare
 • categorie de calificare în domeniul de specialitate (preferențial)
 • grad științific (preferențial)
 • cunoașterea limbii române (scris, vorbit)
 • cunoașterea unei limbi străine: engleză, franceză, germană (preferențial)
 • recomandare din partea unui specialist din cadrul Comisiei de specialitate a Ministerului Sănătății sau a unui șef de clinică în specialitatea dată
 • lipsa antecedentelor penale, sancțiunilor disciplinare și administrative
 • cunoașterea cadrului legislativ în domeniu
 • apt de muncă, fizic și psihic (certificat forma 086/e).

II.

 • Farmacist-laborant – 2
 • Asistent al medicului epidemiolog  1
 • Asistenți medicali – 5

Cerințele postului:

 • cetățean al Republicii Moldova
 • studii medii speciale
 • cunoașterea limbii române(scris, vorbit)
 • lipsa antecedentelor penale, sancțiunilor disciplinare și administrative
 • apt de muncă, fizic și psihic.

Pentru înscrierea la concurs, candidații vor depune un dosar, care va cuprinde următoarele acte:

 • cererea pentru participare la concurs scrisă în formă liberă;
 • copia actului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă susținerea unor cursuri de specializări și instruiri;
 • copia carnetului de muncă;
 • cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere despre lipsa antecedentelor penale;
 • certificatul medical forma 086-e;
 • curriculum vitae.

Copiile documentelor se prezintă concomitent cu documentele în original, pentru a confirma veridicitatea lor, sau, pot fi prezentate după legalizarea lor la notar.

Termenul de depunere a dosarului de participare la concurseste de 20 de zile de la data publicării anunțului. Dosarele vor fi depuse în Secția resurse umane a IMSP Spitalul Clinic Republican, în zilele de luni până vineri, de la ora 8-00 până la ora 17-00.

Persoana de contact: Irina Roșca, șef Secția resurse umane, tel. 022-403-483; 022-403-624.

Termenul limită de depunere a dosarelor pentru concurs: 09 octombrie 2017.

REZULTATELE CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI VACANTE DE ȘEF FARMACIE:

 • Candidatul desemnat pentru ocuparea funcției vacante de șef farmacie: Valerii Gușcin;

REZULTATELE CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI VACANTE DE MEDIC ANESTEZIOLOG-REANIMATOLOG:

 • Candidatul desemnat pentru ocuparea funcției vacante de medic anesteziolog-reanmatolog: Ana Guzun.

REZULTATELE EVALUĂRII DOSARELOR PREZENTATE PENTRU CONCURS:

 • Lista candidaților admiși  la interviu pentru ocuparea funcției vacante de medic anesteziolog-reanimatolog:

Guila Eduard

Dosarul dlui Cozonac Gheorghe a fost respins pe motiv că nu corespunde cerințelor postului.

 • Lista candidaților admiși la interviu pentru ocuparea funcției vacante de șef farmacie:

- Gușcin Valeriu

Candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, la sediul IMSP SCR str. Testemițanu, 29, în biroul secției resurse umane incepînd cu ora 8⁰⁰ pînă la 17⁰⁰, pauza 12⁰⁰- 13⁰⁰

Candidații sunt admiși sunt invitați pentru interviu la  data de 23.12.2016 orele 10-30 pe adresa str. Testemițanu, 29.

 

Rezultatele concursului pentru ocuparea funcției vacante de
ȘEF SECȚIE CHIRURGIE VASCULARĂ
CU CABINET CHIRURGIE ENDOVASCULARĂ

Candidatul desemnat pentru ocuparea funcției vacante de șef secție chirurgie vasculară cu cabinet chirurgie endovasculară:

 • Aurel Țurcan – 341,0