Delegaţia Băncii Mondiale în vizită la Spitalul Clinic Republican

22.09.14

La 22 septembrie curent, IMSP Spitalul Clinic Republican a fost vizitat de către reprezentanţii Băncii Mondiale, delegaţie condusă de vicepreşedintele Băncii Mondiale pentru Europa şi Asia Centrală, dna Laura Tuck. La întrevedere au participat Ministrul Sănătăţii al Republicii Moldova, dl Andrei Usatîi, directorul IMSP SCR, dl Serghei Popa, precum şi membrii delegaţiei – Mr Qimiao Fan, Country Director, Moldova, Ukraine, Belarus, Mr Alexander Kremer, Country Manager for Moldova, Mr Paolo Belli, Sector Leader, HD, Mr Alejandro Cedeno, Portofolio Manager.

Subiectul discuţiei l-au constituit performanţele şi realizările din cadrul Blocului nou chirurgical, fiind remarcat utilajul performant cu care este dotat, numărul impunător de intervenţii chirurgicale, care este deja peste 1000, precum şi calificarea profesională a specialiştilor.

Din momentul iniţierii activităţii, Blocul chirurgical a oferit oportunităţi raportate la tipul şi plurivalenţa intervenţiilor, or, fiind un întreg complex – 16 săli de operaţii, o sală Hybrid, paturi pentru inducţie anestezică şi terapie intensivă, izolatoare pentru pacienţii septici, laborator de urgenţă, bloc sterilizare – permite şi sporeşte calitatea unei activităţi direcţionate spre a oferi populaţiei speranţă şi siguranţă într-un sistem sănătos de prestare a serviciilor medicale.

De menţionat că acest proiect a fost estimat la 30,4 milioane de euro, construcţia realizîndu-se prin investiţiile venite din partea Guvernului Republicii Moldova, a Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină, a Ministerului Sănătăţii al RM, precum şi de la partenerii externi: Banca Mondială, Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, grantul din cadrul Facilităţii de Investiţii în Vecinătate a Consiliului Europei, Guvernele Austriei şi Japoniei (prin Agenţia Japoneză pentru Cooperare Internaţională - JICA).

Astfel, scopul principal al vizitei dnei Laura Tuck, în calitatea sa de responsabil de gestiunea programului de dezvoltare al Băncii Mondiale în regiunea Europa şi Asia Centrală, care include 31 ţări, se înscrie în contextul problemelor de dezvoltare prioritară din Republica Moldova, implementarea programelor în derulare ale Băncii Mondiale, precum şi aspecte ce vizează colaborarea pe viitor.