Vizita oficială a directorului Regional pentru Europa al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), Zsuzsanna Jakab

17.10.14

Vineri, 17 octombrie 2014, Zsuzsanna Jakab, directorul Regional pentru Europa al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS) întreprinde o vizită oficială în Republica Moldova.

Vizita se înscrie în cadrul dialogului continuu dintre Biroul Regional OMS pentru Europa şi Guvernul Republicii Moldova, şi reflectă obiectivele comune asumate în cadrul Acordului Bienal de Colaborare pentru anii 2014-2015. Agenda de lucru prevedere întâlniri oficiale cu prim-ministrul Iurie Leancă, Ministrul Sănătăţii, Andrei Usatîi şi Ministrul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Natalia Gherman.

De asemenea, unul dintre scopurile vizitei a constituit înmânarea prim-ministrului Iurie Leancă a Premiului dedicat Zilei Mondiale fără Tutun 2014, în semn de înaltă recunoştinţă din partea OMS pentru sprijinul oferit de prim-ministru în controlul tutunului, aprobarea de către Guvernul Republicii Moldova a Legii cu privire la controlul tutunului şi implicarea personală în îmbunătăţirea sănătăţii populaţiei conform Convenţiei Cadru OMS privind Controlul Tutunului.

Directorul Regional OMS a ţinut şi un discurs în faţa comunităţii medicale din Republica Moldova în sala de şedinţe a Spitalului Clinic Republican, menţionând că OMS continuă să-şi fortifice colaborarea cu statele membre, cooperarea cu Republica Moldova fiind una prioritară. Zsuzsanna Jakab s-a referit la perspectivele regionale ale sănătăţii, rezultate şi direcţii de viitor, inclusiv paralelele existente dintre Regiunea Europeană a OMS şi Republica Moldova. Totodată, dna Jakab a trecut în revistă progresele Politicii Europene Sănătate 2020, ce se bazează pe principiile de implicare a întregii societăţi şi întregului Guvern în implementarea politicilor de sănătate.

„Astăzi, bolilor netransmisibile şi determinantelor sociale, comportamentale şi de mediu ale acestora le revin cea mai mare povară din sistemul de sănătate. În acelaşi timp, nu trebuie să subestimăm bolile transmisibile, este cazul Ebolei. Prevenirea bună a unei maladii şi programele de control au nevoie de politici integrate şi sisteme de sănătate. Pentru a face faţă tuturor acestor provocări, este nevoie de o gândire nouă şi o nouă modalitate de lucru. Deoarece ne confruntăm cu viitorul, sănătatea trebuie să fie plasată cât mai sus pe agenda politică. Putem să ne bucurăm cu toţii de succes doar atunci când sănătatea va reprezenta o prioritate la nivel individual, comunitar, local, naţional şi regional în acelaşi timp. De aceea, am elaborat Sănătate 2020 şi am reînnoit în ultimii cinci ani politicile de sănătate din Regiunea Europeană a OMS şi suntem astăzi în curs de implementare a acestora”, a mai menţionat dna Jakab.

Ariile prioritare ale Politicii Sănătate 2020 se referă la sănătatea copiilor şi adolescenţilor; sănătatea maternă; bolile netransmisibile şi factorii de risc; alimentaţia şi nutriţia; bolile transmisibile, precum tuberculoza, HIV/SIDA; vaccinarea; sănătatea publică; sistemele de sănătate; acoperirea universală cu servicii medicale.

Zsuzsanna Jakab a avut şi o întâlnire cu ministrul Sănătăţii, Andrei Usatîi, în cadrul căreia cei doi oficiali au revizuit colaborarea intensă dintre OMS şi Republica Moldova din ultimii ani, suportul acordat la elaborarea politicilor şi fortificarea capacităţilor pentru îmbunătăţirea sistemului de sănătate şi a serviciilor de sănătate publică şi determinantelor sănătăţii. Printre temele abordate au figurat asistenţa medicală primară, calitatea serviciilor, finanţarea sistemului şi protecţia financiară, provocările privind resursele umane în sănătate, bolile netransmisibile, sănătatea copiilor şi sănătatea populaţiei în procesul de îmbătrânire şi ciclurile de viaţă, imunizările, controlul tuberculozei şi răspunsul în situaţii de criză. De asemenea, discuţia s-a axat pe relevanţa acordurilor internaţionale pentru Moldova, precum Convenţiei Cadru OMS privind Controlul Tutunului, Regulamentul Internaţional Sanitar, Codul Global de Practici al OMS privind recrutarea internaţională a personalului medical; eforturile Moldovei în atingerea Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului şi abordarea noilor provocări condiţionate de bolile netransmisibile, precum şi securitatea în sănătate.

Zsuzsanna Jakab şi Andrei Usatîi au mai discutat parteneriatul dintre OMS şi Ministerul Sănătăţii pentru următorii ani, coordonarea şi suportul tehnic oferit de Oficiul OMS în Republica Moldova condus de Jarno Habicht pentru asigurarea unei susţineri continue a ţării. Directorul Regional OMS i-a mulţumit lui Andrei Usatîi pentru rolul său activ în Comitetul Permanent al Comitetului Regional al OMS din ultimii ani şi contribuţia sa în ghidarea OMS la ajustarea politicilor de sănătate în Europa.

 

NOTĂ: Colaborarea dintre Organizaţia Mondială a Sănătăţii şi Republica Moldova este reglementată prin Acordul de Bază semnat între Guvernul Republicii Moldova şi Biroul Regional pentru Europa al OMS la 21 iulie 1994, OMS fiind unul dintre principalii partenerii internaţionali ce acordă suport sistemului naţional de sănătate. Asistenţa tehnică oferită Republicii Moldova de către OMS este acordată în baza Acordurilor Bienale de Colaborare, ce reflectă priorităţile pe termen de 2 ani.