Consiliul științific

COMPONENȚA CONSILIULUI ȘTIINȚIFIC AL IMSP SCR ”TIMOFEI MOȘNEAGA”

Președinte:

 Alexandru Ferdohleb, vicedirector medical IMSP SCR ”T.Moșneaga”,   dr.hab.șt.med., conf. universitar

Vicepreședintele:

 Aurel Bodiu, șef Secție neurochirurgie, dr.hab.șt.med., profesor   universitar.

Secretar științific:

 Natalia Taran, Secția hepatologie, dr.șt.med.

Membri:

 Andrei Uncuța, director IMSP SCR ”T.Moșneaga”,

 Emil Ceban, rector al IP USMF ”N. Testemițanu”, dr.hab.șt.med.,   profesor universitar,

 Adrian Hotineanu, șef Catedră chirurgie nr.2, dr.hab.șt.med., profesor   universitar,

 Sergiu Ungureanu, șef Catedră chirurgie nr.4, dr.hab.șt.med.,   conferențiar universitar,

 Victor Cojocaru, șef catedră anesteziologie și reanimatologie nr.2,   dr.hab.șt.med., profesor universitar,

 Olga Cușnir, șef Secția terapie intensivă septică, dr.șt.med.,

 Liliana Groppa, șef Disciplină reumatologie și nefrologie,   dr.hab.șt.med., profesor universitar,

 Gheorghe Manolache, șef Departament chirrugia cardiovasculară și   toracică, dr.șt.med., conferențiar universitar,

 Rodica Pascal, șef Secția nefrologie, dr.șt.med., conferențiar   universitar,

 Eugen Melnic, șef Secția morfopatologie, dr.hab.șt.med., profesor   universitar,

 Valeriu Bogdan, șef Secția chirurgie viscerală, abdominală și   endocrină, dr.șt.med.,

 Vasile Corcea, Secția malformațiilor cardiace congenitale, dr.șt.med.,

 Anatol Cazac, șef Secția HBP, dr.șt.med., conferențiar universitar,

 Alexandru Botizatu, șef Departament ATI, dr.șt.med.,

 Oleg Repin, Secția chirurgia malformații cardiace congenitale,   dr.șt.med.,

 Vitalie Ghicavîi, Secția endourologie, dr.hab., șt. Med., conferențiar   universitar,

 Andrei Galescu, șef Secția urologie, dr.șt. med., conferențiar   universitar.