Nefrologie

Nefrologie

Nefrologia este una din domeniile medicinii interne care a evoluat foarte mult în ultimele cinci decenii. La aceasta a contribut în mod pricipal dezvoltarea tehnologiei care a permis realizarea unor progrese remarcabile la înţelegerea fiziopatologiei bolilor. În plus, au apărut noi soluţii terapeutice izvorîte din progresele medicinii fundamentale. Creşterea incidenţei patologiilor renale, invalidizarea precoce şi constantă, afectarea preponderentă a populaţiei de vîrstă activă prezintă un interes deosebit.  

În anul 1977, odată cu inaugurarea noului edificiu al Spitalului Clinic Republican, a fost creată Secţia nefrologie. Scopul principal al secţiei este ameliorarea sănătăţii populaţiei Republicii Moldova cu maladii renale prin organizarea şi dezvoltarea  asistenţei  medicale, bazate pe tehnologii medicale de inaltă performanţă şi prestarea srviciilor medicale calitative, efectuarea cercetărilor ştiinţifice în domeniul nefrologie. 

Secţia nefrologie are următoarele obiective majore:

  • Sporirea accesibităţii populaţiei la asistenţa medicală de performanţă:
  • Asigurarea la nivel terţiar a asistenţei medicale pentru cazurile medicale complexe ce nu pot fi rezolvate la nivel raional sau municipal
  • Efectuarea cercetărilor ştiinţifice în domeniul   nefrologiei  cu implementarea în practică a rezultatelor primite:
  • Îmbunătăţirea calităţii serviciilor medicale prin ameliorarea nivelului profesoinal şi tehlologic în domeniul nefrologiei, orientat spre asigurarea securitaţii pacientului şi respectarea dreptului acestuia.

Secţia nefrologie este bază clinică universitară pentru studenţi, rezidenţi, ordinatori clinici  în domeniul nefrologiei.  Şef clinică reumatologie – nefrologie, şef catedră profesor universitar, D.H.Ş.M Liliana Groppa care prin lucrul diagnostic, curativ, metodologic contribuie la îmbunătăţirea asistenţei  medicale pacienţilor cu patologie renală.

Asistenţa medicală pentru pacienţii cu patologie renală se acordă programat şi urgent pe 30 paturi. Şef secţie este dna Rodica Pascal, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar, iar asistenta superioară – dna Potîngă Elizaveta.

Secţia nefrologie are următoarele atribuţii:

  • prestarea serviciilor medicale în cadrul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicalî în conformitate cu contractele încheiate cu Compania Naţională de Asigurări în medicicnă şi cu actele normative în vigoare în acest domeniu;
  • Prestarea serviciilor medicale în cadrul serviciilor medicake facultative în conformitate cu clauzele contractuale şi prevederile legale în domeniul nefrologiei;
  • Efectuare cercetărilor ştiinţifice în domeniul nefrologiei, vizînd măsuri de organizare, diagnostic şi tratament la etapa prespitalicească şi spitalicească;
  • Implementarea tehnologiilir performante, orientate spre asigurarea securităţii pacientului şi calităţii serviciilio medicale( utilizarea protocoalelor clinice, ghidurilor de tratament , standartelor în domeniul nefrologiei);
  • Asigurarea conlucrării cu alţi prestatori de servicii medicale pentru asigurarea integrităţii  şi continuităţii trata Participarea şi organizarea la congrese, conferinţe tematice în ţară şi peste hotarele ei în domeniul nefrologiei;
  • Participarea la şedinţele Societăţiloe Medicină internă, Urologie şi nefrologie, conferinţele clinice şi clinico-morfologice în cadrul SCR şi spitalele raionale.

În secţia Nefrologie veţi beneficia de servicii medicale de calitate, conturate de profesionalism şi vocaţie.

 

Vă urăm SĂNĂTATE!