Nursing

Nursing

NURSINGUL reprezintă o parte integrantă a sistemului de îngrijire a sănătăţii, fiind direcţionat de următoarele principii:

  • promovarea / păstrarea sănătăţii
  • prevenirea bolii
  • restabilirea sănătăţii
  • înlăturarea suferinţei prin îngrijirea persoanelor bolnave (fizic, mental, psihic, persoane cu handicap) de toate vîrstele, în toate unităţile sanitare

VIZIUNEA

  • acordarea serviciilor medicale calitative pentru a permite îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei.

MISIUNEA

  • asigurarea leadership-ului, a cunoştinţelor şi a capacităţilor necesare pentru a educa şi a practica înalta calitate în îngrijirea prudentă a pacienţilor
  • dezvoltarea profesională şi promovarea în consecinţă

SCOPUL

  • creşterea nivelului de competenţă profesională, deplasînd accentul de la activitatea curativă spre cea profilactică, avînd ca scop final promovarea strategiei sănătăţii pentru toţi, asigurînd astfel un drept fundamental al omului
  • promovarea calităţii serviciilor de nursing, în vederea protecţiei dreptului de sănătate al populaţiei printr-un sistem de educaţie şi practică conform standardelor UE
  • dezvoltarea şi promovarea profesiei prin îmbunătăţirea educaţiei şi practicii nursing.

Vă urăm SĂNĂTATE!