Cabinetul transfuzie a sîngelui

Hemotransfuzia are un rol important în lupta pentru viaţa omului şi protecţia lui faţă de traume grele, hemoragii, şoc, cazuri de septicemie, intoxicaţii, combustii şi multe alte maladii.

Spitalul Clinic Republican este liderul naţional în medicină, de aceea prima staţie de transfuzie a sîngelui, care a activat pînă  în 1958, a fost deschisă în baza acestei instituţii.

Pentru asigurarea şi rezolvarea multor probleme importante de ordin ştiinţific şi organizaţional, care se referă atît la problemele de recoltare a sîngelui, prelucrarea lui în componente şi preparate pentru necesităţile tuturor instituţiilor curative din Moldova, cît şi pentru soluţionarea problemelor legate de maladiile sistemului hematologic, a apărut necesitatea de  a transforma staţia de transfuzie a sîngelui în Serviciu de transfuzie a sîngelui autonom cu teritoriu propriu, încăperi şi un număr corespunzător de colaboratori.

După un lung interval de timp (din 1958 pînă în 1979), are loc deschiderea secţiei de transfuzie a sîngelui la 29 martie 1979.

Începând cu anul 1981, Serviciul de transfuzie a sîngeluiu a Spitalului Clinic Republican, după volumul de sînge recoltat, a fost apreciat ca staţie de transfuzie a sîngelui de categoria a IV cu plan de activitate corespunzător şi echipa de 20 de persoane. Pentru satisfacerea necesităţilor spitalului cu anumite componente, în secţie a fost aplicată metoda de fracţionare a sîngelui colectat.

În 1984, în activitatea Serviciului de transfuzie a sîngeluiu, a fost aplicată metoda de plazmofereză curativă la bolnavi cu diferite maladii. În 1986, a fost introdusă metoda de iradiere ultravioletă a sîngelui la bolnavi .

Din anul 1996 pînă în prezent, în calitate de şef serviciu activează medical de categorie superioară, dna Ludmila Moisei.

Actualmente, Secţia transfuzie a sîngeluiu desfăşoară o activitate importantă în recoltarea sîngelui de la donatori, prelucrarea lui în componente, efectuarea procedurilor de plasmofereză la centrifuga performantă cu refrigerator care a fost procurată pentru secţie în anul 2003 şi, în rezultat, a crescut numărul de proceduri pînă la 400 proceduri pe an, iar procedurile de iradiere a sîngelui cu raze ultra violete -500 proceduri pe an.

Serviciul activează în regim “non – stop”, asigurînd secţiile spitaliceşti cu preparate sanguine labile şi stabile pentru operaţiile planice şi stările de urgenţă majoră în cantităţi suficiente. Serviciul de transfuzie a sîngeluiu în paralel deserveşe activitatea transfuzională a Centrului de Chirurgie a Inimii, asigurînd cu componenţi şi preparate sanguine operaţiile cu circulaţie extracorporală.

Serviciul de transfuzie a sîngeluiu efectuează controlul îndeplinirii hemotransfuziilor şi evidenţei lor conform ordinelor în vigoare. Şeful serviciului petrece lecţii cu personalul medical din spital referitoare la tehnica de transfuzie şi consecinţele postransfuzionale. În cadrul Spitalului Clinic Republican este implementată metoda de autotransfuzie.

Activitatea secţiei corespunde activităţilor stipulate în „Programul Naţional de dezvoltare a serviciului de sînge” şi se bazează pe următoarele obiective :

  • Asigurarea trasabilităţii produselor sanguine şi hemovigilenţei
  • Perfectarea managementului instituţional
  • Eficentizarea sistemului de calitate în activitatea hemotransfuzională
  • Organizarea procesului hemotransfuzional în instituţia medico-sanitară;
  • Respectarea sistemului de management al calităţii;
  • Asigurarea trasabilităţii produselor sanguine
  • Hemovigilenţa în activitatea serviciului hemotransfuzional;
  • În perspectivă – implementarea Sistemului Informaţional Automatizat “Serviciul de Sînge” în organizarea asistenţei hemotransfuzionale;
  • Lucrul de informare în rîndul populaţiei în scopul atragerii donatorilor voluntari;
  • Tratamente aferente (plasmofereza curativă şi ISRUV) ;

Colaboratorii STS a Spitalului  Clinic Republican îşi marchează activitatea prin operativitate, cunoştinţe profunde în domeniul transfuziologiei şi competenţă.

Vă urăm SĂNĂTATE!