Acte normative

Ghidul privind aplicarera procedurii de comunicare si conseliere a pacientului


Contract de acordare a asistenței medicale (de prestare a serviciilor medicale) în cadrul asigurării obligatorii de asistență medicală nr 05-08/374 din 29 decembrie 2017


Ordin MSMPS nr. 386 din 2018 - atestarea medicilor


Planul de acțiuni pentru îmbunătățirea abilităților și capacităților în comunicare, etică și deontologie medicală în relația medic-pacient în cadrul IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”


Codului deontologic al lucrătorului medical şi al farmacistului


Ordinul MS nr.426 din 06.06.2017 privind procedura operațională cadru privind elaborarea procedurilor 

Procedură operațională cadru privind elaborarea procedurilor Anexa


Ordinul cu privire la unele carenţe în activitatea subdiviziunilor IMSP SCR


Regulamentul cu privire la accesul personalului, pacienţilor şi persoanelor străine, modalitatea de acces şi circulaţie în curtea spitalului, accesul mass-media şi parcarea auto


Regulamentul privind angajarea prin concurs a personalului medical din sistemul sănătăţii


Ordinul Ministerului Sănătății cu nr. 140 P 7 din 16 octombrie 2015 „Cu privire la numirea în funcție a dlui Anatol Ciubotaru” 


Normele metodologice de aplicare în anul 2015 a Programului unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală


Legea nr. 264 din 27.10.2005 cu privire la exercitarea profesiunii de medic


Legea nr. 263 din 27.10.2005 cu privire la drepturile şi responsabilităţile pacientului