Traininguri

ȘCOALA DE TOAMNĂ MOLDO-GERMANĂ

Între 12-25 octombrie curent, la Leipzig/Berlin se va organiza prima ediţie a ŞCOLII DE TOAMNĂ MOLDO - GERMANE, finanţată de Ministerul Federal al Sănătăţii din Germania. Activităţile şcolii se vor desfăşura sub  aspectul prelegerilor şi a întîlnirilor de lucru, în prima săptămînă, şi discuţii axate pe problemele care vizează  reformarea sistemeleor de sănătate în alte ţări din UE, în  a doua săptămînă. În acelaşi context, Şcoala de toamnă prevede vizite la clinici din Leipzig şi Berlin, întîlniri la ministerele federale, excursii, discuţii şi prelegeri.

Participanţii în acest proiect pot fi: medici, doctoranzi, funcţionari interesaţi de politica de sănătate, reprezentanţi ai ONG-urilor.

Una dintre condiţii este cunoaşterea limbii germane (la nivel B1) şi  a limbii engleze.

Termenul limită de aplicare este 22 mai 2014.

Pachetul de acte va fi trimis la adresa de e-mail: moldova@rz.uni-leipzig.de  

* Toată informaţia cu privire la activităţi, participanţi şi condiţii de aplicare se conţin în documentul ataşat sau pe site-ul http://www.uni-leipzig.de/~mil/ 

 


PROGRAMUL TRAINING IN GRAZ

 

La 30 martie 2012, a fost încheiat un Acord între AME International GmbH şi Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova, privind Proiectul ,,Îmbunătăţirea serviciilor medicale în Spitalul Clinic Republican”. În contextul activităţilor proiectului, grupuri de medici din IMSP Spitalul Clinic Republican au participat la traininguri desfăşurate la Universitatea de Medicină din Austria, oraşul Graz. Scopul acestor lucrări este de a acumula cunoştinţe în domeniile corespunzătoare (chirurgie, endoscopie, urologie, chirurgie endovasculară, anesteziologie, reanimare cardiochirurgicală, etc.), de a spori nivelul de aplicabilitate a cunoştinţelor acumulate, de a însuşi echipamentul performant, cu care, ulterior, va fi dotat şi noul bloc chirurgical.  

Astfel, în perioada februarie - septembrie 2013, la training au participat medicii din secţiile:

Chirurgie generală - Ruslan Cemîrtan şi Sorin Barat, Sergiu Ungureanu, Sergiu Cuceinic, Cornel Lepădatu;

Urologie - Andrei Galescu, Dorin Tănase, Vasile Botnari;

Chirurgie hepatobiliopancreatică - Adrian Hotineanu;

Blocul de operaţii – Maxim Stasiuc;

Endoscopie - Roman Bodrug, Alic Cotoneţ;

Chirurgie toracală - Alexandru Toma;

Anesteziologie, reanimare cardiochirurgicală - Dumitru Frunze;

Reanimare generală – Sergiu Ursul.

 

Următorul program Training in Graz îşi are startul în primăvara anului 2014, cu trei perioade de timp: martie, aprilie, septembrie.

În luna martie, vor participa medicii cu specialităţile:

Chirurgie cardiacă (copii) - Liviu Maniuc

Chirurgie cardiacă (adulţi) – Vitalie Moscalu, Vitalie Moscalu Jr

Chirurgie cardiacă (perfuziolog) – Ionela Bulat

Anesteziologie - Ion Eşanu, Constantin Slimovschi

Endoscopie – Petru Gurău

 

În luna aprilie:

Chirurgie endovasculară – Ilona Cucu

Endourologie – Vitalie Ghicavîi, Gheorghe Scutelnic

 

În luna septembrie:

Anesteziologie - Ion Cumpănă, Natalia Stoica