Programul vizitelor

 

PROGRAM ŞI REGULI DE VIZITARE

Pentru a optimiza asistenţa la patul bolnavului, vizitarea pacienţilor se limitează la un program stabilit. În conformitate cu acesta, orele de vizită sînt următoarele:

  • ACCES I - pacienţii în stare extrem de gravă, terminali, vor putea fi vizitaţi nelimitat, 24 din 24, conform listelor prezentate zilnic de către şefii secţiilor.
  • ACEES II - pacienţii în stare gravă, imobilizaţi la pat vor putea fi vizitaţi între orele 14.00 - 20.00, conform listelor prezentate zilnic de către şefii secţiilor.
  • ACCES III - bolnavii,c are se pot deplasa, se vor întâlni cu vizitatorii în holul central al spitalului între orele 10.00 - 20.00, cu permisiunea medicului sau asistentei de post.

Cel mult 2 sau 3 persoane pot vizita un pacient în acelaşi timp. În cazuri excepţionale, această întrebare rămîne la decizia medicului şef al fiecărei secţii. Numărul de vizitatori se restrînge în scopul securităţii şi din cauza spaţiului redus al secţiei. Copiii care însoţesc vizitatorii trebuie să  fie supravegheaţi în permanenţă de un adult.

Vă rugăm, în cazul în care vi se cere motivat să părăsiţi secţia sau spitalul, să respectaţi exigenţa dată.

De asemenea, este obligatoriu să  urmaţi sfaturile şi regulile personalului medical:

  • Să păstraţi igiena personală şi să respectaţi regulamentul intern al spitalului;
  • Să  purtaţi îmbrăcămintea de protecţie oferită în secţiile respective (Secţia reanimare ş.a.);
  • Să nu faceţi vizite dacă sînteţi răcit, aveţi o boală infecţioasă sau nu vă simţiţi bine;
  • Să nu introduceţi în incinta secţiei băuturi alcoolice, droguri, obiecte tăioase, arme;
  • Să nu facilitaţi în orice formă părăsirea neautorizată a spitalului de către pacienţi.