Condiţii de internare

Internarea pacienților pentru acordarea asistenței medicale spitalicești, se efectuează necondiţionat, indiferent de statutul persoanei asigurat/neasigurat cu respectarea prevederilor actelor normative în vigoare.

Internările programate se efectuează în baza biletului de trimitere-extras F-027/e completat de:

  • medicii din teritorii (specialiști sau medici de familie),
  • medicii speciliaști din Secția Consultativă.

Pacienții programați se prezintă în cabinetele de profil din Secția Consultativă unde este efectuat triajul.

Pacienții programați sunt familiarizați cu regulamentul instituției, după care se prezintă la birourile de înregistrare, în dependență de profilul secției chirurgical sau terapeutic, care sunt amenajate separat în holul principal al instituției.

La birourile de înregistrare sunt necesare  următoarele acte:

  • buletinul de identitate;
  • biletul de trimitere-extras (F-027/e);
  • polița de  asigurare medicală (opțional)
  • pentru pacienții spitalizați contra plată: contractul de prestări servicii medicale contra plată semnat și prezentarea  bonului de plată.

Persoanele neasigurate sau cele asigurate, care se adresează în instituție fără programare pot beneficia de spitalizare contra plată. Internările contra plată vor fi efectuate în limita locurilor disponibile.