Achiziţii publice

 Instrucțiuni pentru operatori economici! 


Coordonate bancare pentru garanţia ofertei /MODIFICATE/:

  • Beneficiarul plăţii: IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”, mun. Chișinău, str. Testemițanu, 29
  • Denumirea Băncii: B.C. „Moldindconbank” S.A. fil. „Testemițeanu” Chișinău
  • Codul fiscal: 1003600150783
  • Contul de decontare: IBAN – MD32ML000000002251502448
  • Codul bancar: MOLDMD2X302
  • TVA 0206393


Licitația publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1551426037506 publicată din 01.03.2019 - Produse de curățat și articole de menaj pentru anul 2019.

Informaţii suplimentare la telefonul (022) 403 697.


Licitația publică nr. ocds-b3wdp1-MD-154341253484 publicată din 28.11. 2018 privind achiziționarea Reactivelor şi consumabilelor pentru dispozitive medicale de tip închis pentru anul 2019 - REPETAT

Anexat:

Informaţii suplimentare la telefonul (022) 403 697.


LP din 26.11.2018 privind achiziţionarea produselor alimentare pentu anul 2019 (lactate și pesmeți)

Anexat:

Informaţii suplimentare la telefonul (022) 403 697.


LP nr. 18/04154 din 28.09.2018 privind achiziţionarea produse alimentare pentru anul 2019 și legume, fructe, ouă pentru semestrul I anul 2019.

Anexat:

Informaţii suplimentare la telefonul (022) 403 697.


COP nr. 18/04552 din 29.09.2018 privind achiziţionarea lucrărilor de amenajare a parcărilor de pe teritoriul IMSP SCR.

Anexat:

Informaţii suplimentare la telefonul (022) 403 697.


COP nr. 18/04393 din 28.09.2018 privind achiziţionarea serviciilor de menținere, reparație a echipamentelor de birou, reîncărcare a cartușelor pentru anul 2019.

Anexat:

Informaţii suplimentare la telefonul (022) 403 697.


LP nr. 18/04457 din 28.09.2018 privind achiziţionarea mobilierului pentru sala de conferință.

Anexat:

Informaţii suplimentare la telefonul (022) 403 697.


LP nr. 18/04200 din 28.09.2018 privind achiziţionarea combustibili pentru anul 2019.

Anexat:

Informaţii suplimentare la telefonul (022) 403 697.


LP nr. 18/03995 din 28.09.2018 privind achiziţionarea Serviciilor de spălare, dezinfecţie, uscare şi călcare a inventarului moale (lenjerie, echipament de protecţie a personalului medical) pentru anul 2019.

Anexat:

Informaţii suplimentare la telefonul (022) 403 697.


Reactive și consumabile pentru dispozitive medicale de tip închis pentru anul 2019.

Anexat:

Informaţii suplimentare la telefonul (022) 403 697.


COP nr. 18/03966 din 24 septembrie 2018 privind achiziționarea dispozitivelor medicale pentru secția reabilitare medicală și medicină fizică pentru anul 2018.

Anexat:

Informaţii suplimentare la telefonul (022) 403 697.


COP nr. 18/02560 din 07.08.2018 privind achiziţionarea lucrărilor de construcție a stației de oxigen în limitele terenului cu nr. 01001010574, mun. Chișinău, str. Testimițianu, 29 - REPETAT

Anexat:

Informaţii suplimentare la telefonul (022) 403 697.


LP nr. 18/02921 din 24.07.2018 privind achiziţionarea lucrărilor de reparaţie a Sălii de Conferinţă din incinta Spitalului Clinic Republican - REPETAT

Anexat:

Informaţii suplimentare la telefonul (022) 403 697.


LP nr. 18/03010 din 01.08.2018 privind achiziţionarea pieselor de schimb și accesorii necesare pentru mentenanța dispozitivelor

Anexat:

Informaţii suplimentare la telefonul (022) 403 697.


LP nr. 18/02942 din 27.07.2018 privind achiziţionarea lucrări de reparaţie în incinta Secţiei Chirurgie Septică, etajul 15

Anexat:

Informaţii suplimentare la telefonul (022) 403 697.


COP nr. 18/02560 din 26.06.2018 privind achiziţionarea lucrărilor de construcție a stației de oxigen în limitele terenului cu nr. 01001010574, mun. Chișinău, str. Testimițianu, 29

Anexat:

Informaţii suplimentare la telefonul (022) 403 697.


COP nr. 18/02557 din 20.06.2018 privind achiziţionarea recipientelor pentru transportarea alimentelor şi ustensile pentru bucătărie

Anexat:

Informaţii suplimentare la telefonul (022) 403 697.


COP nr. 18/01839 din 06.06.2018 privind achiziţionarea utilajului tehnologic pentru blocul alimentar

Anexat:

Informaţii suplimentare la telefonul (022) 403 697.


COP nr. 18/01841 din 29.05.2018 privind achiziţionarea consumabilelor pentru cabinetul stomatologic

Anexat:

Informaţii suplimentare la telefonul (022) 403 697.


LP nr. 18/01924 din 05.06.2018 privind achiziţionarea produselor alimentare pentru semestru II, anul 2018.

Anexat:

Informaţii suplimentare la telefonul (022) 403 697.


LP nr. 18/02046 din 06.06.2018 privind achiziţionarea filtrelor pentru sistemul de ventilare în săli de operaţii

Anexat:

Informaţii suplimentare la telefonul (022) 403 697.


COP nr. 18/01922 din 23.05.2018 privind achiziţionarea Echipamentului antiincendiar REPETAT

Anexat:

Informaţii suplimentare la telefonul (022) 403 697.


LP nr. 18/01624 din 24.05.2018 privind achiziţionarea lucrărilor de reparaţie a Sălii de Conferinţă din incinta Spitalului Clinic Republican

Anexat:

Informaţii suplimentare la telefonul (022) 403 697.


COP nr. 18/01574 din 07.05.2018 privind achiziţionarea echipamentului antiincendiar

Anexat:

Informaţii suplimentare la telefonul (022) 403 697.


COP nr. 18/01294 din 24.04.2018 - Lucrări de reparație în Secția diagnostic funcțional, etajul 3 - REPETAT

Anexat:

Informaţii suplimentare la telefonul (022) 403 697.


LP nr.18/00863 din 08.05.2018 - Piese de schimb și accesorii necesare pentru mentenanța dispozitivelor medicale pentru anul 2018

Anexat:

Informaţii suplimentare la telefonul (022) 403 697.


Rechizite bancare pentru garanţia ofertei.