Chirurgia funcţională, fonoaudiologie şi recuperare ORL

Chirurgia funcţională, fonoaudiologie şi recuperare ORL

Secţia este parte componentă a Clinicii ORL.

Clinica ORL, cu o capacitate de 30 paturi, a fost fondată în cadrul SCR, în septembrie 1945, iar după o lună de activitate, a devenit baza catedrei respective în cadrul Institului de Medicină, în frunte cu profesorul Vasile Cekurin, urmat în consecutivitate de către profesorii: Nicolae Mihailoeţ (1951-1953); Alexandru Gladkov (1953-1960) — om de vastă cultură, clinician eminent, chirurg de excepţie, reprezentant al şcolii profesorului Leonid Levin din oraşul Sankt Petersburg; Dumitru Bîtcenko (1960-1975) — renumit clinician, lector, savant, conducător a 8 lucrări de disertaţie de doctor în medicină şi una de dr.h.m.; conferenţiarul doctorul Ion Antohi (1975-1988); profesorii Victor Romanov (1988-1990) şi Vladimir Popa (1990-1993) — clinician şi manager notoriu în sfera ocrotirii sănătăţii.

Din 1993 şi pînă în prezent, catedra este condusă de Ion Ababii, dr.h.m., profesor universitar, academician al AŞRM, cunoscut prin metodele sale de reformare în domeniul instruirii medicilor şi farmaciştilor şi prin generarea unei perioade fertile şi performante în activitatea Clinicii, ce cuprinde un plan de acţiune curativ, organizatoric, didactic şi ştiinţific. Domnul Ion Ababii este conducător şi consultant a 10 lucrări de disertaţie de doctor în medicină şi două de dr.h.m. .

La dezvoltarea şi prosperarea Clinicii au contrubuit considerabil dr.h.m., profesorii şi managerii remercabili în domeniul medical: conferenţiarul şi primul medic, care a activat în domeniul ORL, Mihail Sandul şi Mihail Zagarskih—clinicieni, lectori şi chirurgi iluştri, protagonişti ai patologiei oncologice ORL în Republica Moldova; precum şi şefii de secţie Rima Parşikova şi Leonid Tihomirov. Benefică şi de lungă durată a fost activitatea conferenţiarilor Ion Antohi, Vasile Andriuţă şi Anastasia Eremei.

În prezent, secţia ORL are o capacitate de 60 paturi .

Mîndria şi valoarea Clinicii o reprezintă corpul de doctori—un academician, doi profesori universitari, patru conferenţiari universitari, trei doctori în medicină din rîndul medicilor practicieni, asistentele medicale şi personalul tehnic.

Clinica dispune de aparataj şi instrumente medicale necesare pentru diagnosticarea şi tratamentul afecţiunilor ORL şi a celor adiacente, în conformitate cu cerinţele contemporane. Asistenţa de urgenţă se acordă fără întrerupere. Intervenţiile chirurgicale includ o gamă de operaţii performante şi sofisticate, precum: ablaţia neoformaţiunilor laringiene prin microlaringoscopie suspendată, diverse tipuri de rinoplastii, microchirurgie funcţională a urechii medii ( intervenţii reconstructive la ureche,stapedoplastii, timpanoplastii, etc.), chirurgia funcţional endoscopică a nasului şi a sinusurilor paranazale,tratamentul sforăitului şi apneea somnului etc.

Potenţialul intelectual al Clinicii este enorm. Medicii au o experienţă vastă şi au participat la numeroase stagieri la clinicile universitare din Austria, Franţa, Germania, Israel, România, Rusia, Spania, Ucraina.

De menţionat că zilnic se efectuiază consultaţii ale pacienţilor din alte secţii ale IMSP SCR, se efectuiază deplasări pe linia AVIASAN, se practică şi consultaţii în diferite instituţii medicale republicane.

Faptul că medicii publică lucrări ştiinţifice, participă activ la diferite foruri ştiinţifice în ţară şi peste hotare, precum şi la pregătirea standartelor medicale, protocoalelor clinice naţionale, vine ca un argument în plus pentru argumentarea profesionalismului de care dă dovadă personalul medical din secţia Chirurgie funcţională, fonoaudiologie şi recuperare în otorinolaringologie.

Vă urăm SĂNĂTATE!