Hemodializă şi transplant renal

Hemodializă şi transplant renal

Serviciul de Dializă şi Transplant Renal şi-a început activitatea în anul 1977, odată cu inaugurarea edificiului nou al SCR. Printre primii medici încadraţi în secţia Nefrologie chirurgicală (prima denumire a secţiei) au fost Adrian Tănase (şef secție din 1977, numit îndată după terminarea internaturei în urologie), Victor Sagatovici, Maria Vizitiu, Nadejda Arsenii, Larisa Evdochimov, Nelli Cotulevici.

În anul 1981 este creată prima secţie de Hemodializă de 8 aparate SCD-8 şi 50 de paturi staţionare, care cu un an mai tîrziu este transformată în Centrul de Hemodializă şi Transplant Renal. Din iniţiativa medicului-şef, Timofei Moşneaga, au fost trimise la Moskova echipe complexe de specialişti pentru stagiere în domeniul dializei şi transplantului renal (medici-urologi, nefrologi, medici-laboranţi, asistente medicale, ingineri). Primul transplant renal cu rinichi de cadavru a fost efectuat la 25 septembrie 1982 dă către un grup de specialişti din Institutul de Transplantologie din or. Moscova – P. Filipţev şi I. Moisiuc. Împreună cu şeful catedrei, conf. M. Bîrsan, şeful secţiei A. Tănase şi medicul V. Sagatovici.

Activitatea Centrului de Dializă şi Transplant Renal al Spitalului Clinic Republican a cunoscut o serie de realizări şi implementări de performanţă, marea majoritate din ele fiind aplicate în premieră pe ţară. Este important de menţionat, că prima Hemodializă din republică în caz de insuficienţă renală acută a fost efectuată încă în anul 1962, la 4 noiembrie în SCR, vechea clădire, de către medicii Afanasie Tetradov şi Mihail Chiroşca. În anul 1963, medicul Vladimir Punga, mai întîi în experiment, apoi în clinică, aplică dializa peritoneală. În cadrul noului sediu al SCR sînt implementate pentru prima dată aşa metode curative ca hemocarboperfuzia (1981), plazmafereza şi limfosorbţia (1983), iradierea sîngelui cu raze ultraviolete (1983), tipizarea donatorilor şi recipienţilor în conformitate cu sistemul HLA (1982-1983), aplicarea dializei peritoneale semiautomate (1986), hemofiltrarea şi hemodiafiltrarea (1998-1999), biopsia aspirativă şi prin puncţie a rinichilor (1992, 1994). Începînd cu anul 1983, în secţie este instalată a doua sistemă pentru dializă SGD-8, astfel numărul aparatelor s-au majorat pînă la 16, iar din anul 1998 numărul locurilor de dializă a crescut la 20.

În prezent, secţia dispune de aparataj modern de dializă care corespunde exigenţelor şi cerinţelor actuale (sistemă de epurare a apei, 24 aparate de dializă Fresenius 4008B,S, mixere). Pe parcursul activităţii în Centrul de Dializă şi Transplant Renal (1981-2012) au fost trataţi prin dializă circa 1300 pacienţi cu insuficienţă renală acută, s-au efectuat 270 de operaţii de transplant renal, anual se efectuaiază peste 16 500 şedinţe de hemodialize. Din anul 2007, din nou este implementată dializa peritoneală ambulatorie (CAPD). Letalitatea pacienţilor aflaţi la dializă s-a redus de circa 10 ori în comparaţie cu primii ani de activitate, s-a majorat considerabil supravieţuirea pacienţilor dializaţi.

În secţie în diverse perioade au activat aşa specialişti ca Victor Sagatovici, doctor în medicină, Arcadie Sapojnicov, doctor în medicină, Veniamin Hardac, doctor în medicină, Nelli Cotulevici, doctor în medicină, Ruslan Ţurcanu, doctor în medicină, medicii de categorie superioară Victor Reaboi, Dumitru Mastac, Ghenadie Chiriac, Gheorghe Boţan, Svetlana Ghiţu, Eduard Eşanu ş.a. În prezent, de rînd cu colaboratorii care au stat la baza creării serviciului (Adrian Tănase, d.h.ş.m., profesor universitar, Larisa Evdochmov, Galina Tulatos, asistenta şefă), în Centru activează cu succes următoarele generaţii de specialişti – Sergiu Gaibu, Petru Cepoida, doctor în medicină, Igor Codreanu, Liliana Calestru.

După aprobarea Legii Republicii Moldova ”Privind transplantul de organe şi ţesuturi umane” (1999), în anul 2000 au fost implementate primele prelevări de rinichi de la cadavru în baza ”morţii cerebrale”, iar în luna decembrie 2001 a fost efectuată prelevarea rinichiului donator de la mamă cu transplantare ulterioară la fecior. Pregătirea specialiştilor către sceste operaţii au fost efectuate în diferite Centre specializate din SUA, Israel, Belgia, Spania, Italia, Franța. Colaboratorii Centrului au luat parte activă la crearea noului proiect al Legii ”privind transplantul de organe, ţesuturi şi celule umane”, care a fost adoptat în anul 2008. În anul 2012, au fost reluate operaţiile de transplant renal în baza legislaţiei nou adoptate.

Centrul de Dializă şi Transplant Renal colaborează destul de intens cu diferite organizaţii internaţionale, printre care Asociaţia Europeană de Urologie, Asociaţia Europeană de Dializă şi Transplant, Asociaţia Internaţională de Nefrologie şi Transplantologie, cu multe centre specializate din Italia, Belgia, Franţa, Spania, Germania, România, etc.

Fiind o secţie, unde profesionalismul este la el acasă, veţi beneficia de asistenţă medicală de calitate, atitudine binevoitoare şi susţinere morală.

Vă urăm SĂNĂTATE!