Hepatologie

Hepatologie

Serviciul gastroenterologic în componenţa secţiei de terapie, a fost fondat în cadrul Spitalului Clinic Republican în anul 1870, cînd acesta devine Spital Gubernial de Zemstvă.

Maladiile tractului digestiv erau destul de răspîndite în Moldova, în secolul XIX, astfel încît în 1886  L.Siţinski în “Darea de seamă a medicilor spitalului de zemstvă”, scrie: “Locul 2 după incidenţa bolilor, revine suferinţelor gastrice şi intestinale”.

În perioada celui de-al II-lea Război Mondial, spitalul a fost practic ruinat, fiind reconstruit în 1945-1947.

Din 1945 Spitalul Clinic Republican a devenit baza clinică a Institutului de Medicină din Chişinău, fapt ce a contribuit la perfecţionarea metodelor de diagnostic şi de tratament a bolnavilor. Din acest moment, au început cercetările ştiinţifice planificate în domeniul gastroenterologiei. 

Este demn de menţionat rolul enorm al savantului emerit, umanist şi pedagog, şef catedră Terapie Spitalicească,  M. A. Poliuhov, care a pus temelia hepatologiei neinfecţioase şi a gastroenterologiei în Republica Moldova, în perioada postbelică. Persoană de o inteligenţă deosebită, a publicat peste 60 de lucrări ştiinţifice, a pregătit mai mult de 10 doctori în ştiinţe medicale, printre care prof. V. T. Dumbravă, C.  Babiuc, conf. V. Botnari. Sub conducerea Domniei sale, colaboratorii catedrei, inclusiv doc. G. F. Neghina, T.V. Korovina, E.Celac, I. L. Maximova, asist. P. A. Testemiţanu, E. A. Cebotareova au efectuat cercetări care vizau  diagnosticul şi tratamentul diverselor afecţiuni ale tractului gastro-intestinal. S-a studiat rolul apelor minerale din Moldova (T. Moşneaga), al nucilor (I. Maximova), al regimului dietetic şi a fitoterapiei (A.Vasilache) în bolile digestive.

Începând cu anii 50 ai secolului XX, i se acordă o atenţie deosebită patologiei ficatului în cadrul secţiei de terapie a Spitalului Clinic Repulican. Pe atunci, în Moldova, a început să se constituie hepatologia ca direcţie ştiinţifică. Un rol important în dezvoltarea gastroenterologiei în Republica Moldova l-a avut profesorul N.T.Starostenko. A fost un clinician iscusit, pedagog exigent şi savant renumit. În anul 1938, a susţinut teza de doctor în ştiinţe medicale la tema: “Modificările acidităţii sucului gastric şi al funcţiei enzimatice a pancreasului la pacienţii cu rezecţie gastrică în cadrul ulcerului gastric şi duodenal”. Doctor habilitat în medicină, profesor, autor a 116 lucrări ştiinţifice, a pregătit 32 discipoli, medici, savanţi.

Din anii `65-66 ai secolului XX, au demarat studiile asupra stării funcţionale a ficatului (V.-T. A. Dumbrava) prin determinarea atît a transaminazelor (ALT, AST), aldolazei, fosfatazei alkaline,  enzimelor LDH, cît şi a proteinei totale şi a fracţiilor sale, protrombinei, lipidogramei; s-a început studierea funcţiei ficatului cu bengal-roz I. A fost efectuat un studiu enorm, cu un vast material clinic, de studiere complexă a unor forme de boli cronice difuze ale ficatului şi a diabetului zaharat (teza de dr.şt.med., V.-T. Dumbrava “Dinamica activităţii insulinei şi a stării funcţionale a ficatului în diabetul zaharat”, 1971).

Din 1977, după trecerea Spitalului Clinic Republican în noul edificiu, a fost inaugurată Secţia de Gastroenterologie pentru 80 de paturi, fiind baza clinică a Catedrei Medicină Internă nr. 4. Din 1991, secţia a fost divizată în două părţi: Gastroenterologie cu 40 de paturi şi  Hepatologie cu 80 de paturi. Consultantul permanent al secţiilor este  prof., dr. hab. şt. med. Vlada-Tatiana Dumbrava, care a pus bazele hepatologiei şi gastroenterologiei moderne în Republica Moldova. Sub conducerea Dnei Profesor au fost elaborate cele mai eficiente metode de diagnostic şi de tratament ale tractului digestiv.

Actualmente, secţia hepatologie funcţionează pe 60 de paturi generale şi 6 paturi de terapie intensivă. Secţia reprezintă baza clinică a Clinicii Medicale nr. 4 a Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, condusă de Vlada-Tatiana Dumbravă, profesor universitar, doctor habilitat, Om Emerit.

Anual, în secţie, se tratează circa 2 000 de bolnavi cu diverse patologii hepatice: hepatite cronice virale B, C, D, steatohepatice, ciroze hepatiec, boli autoimune hepatice (hepatite şi ciroze hepatice autoimune, ciroză bilială primară, colangită sclerozantă primară), precum şi bolnavi cu patologii hepatice, neclari din punct de vedere diagnostic. Spitalizarea în secţia de hepatologie se efectuiază în special prin secţia consultativ-policlinică a SCR.

Pentru stabilirea diagnosticului, bolnavilor li se efectuiază diverse investigaţii – de la cele mai simple la cele mai sofisticate, inclusiv, la necesitate – biopsie hepatică.

Pe lîngă tratamentul de bază, în secţia hepatologie se realizează tratament specific antiviral bolnavilor cu patologie hepatică de etiologie virală B, C, D. Astfel, bolnavii cu asemenea patologie, în caz de prezenţă a criteriilor necesare pentru efectuarea tratamentului antiviral, sînt examinaţi de o comisie specială şi incluşi în lista de aşteptare pentru acest tratament. Ulterior, în strictă conformitate cu lista de aşteptare, ei sînt spitalizaţi şi iniţiază tratament antiviral. Acesta este apoi continuat ambulatoriu, bolnavii fiind sub supravegherea medicală continuă. De menţionat că acest tratament este efectuat în mod gratuit.

În caz de depistare la bolnavi a varicelor esofagiene, gr.III –IV. Acestora li se efectuiază endoligaturarea varicelor.

La fel, în secţia de hepatologie sînt spitalizaţi bolnavi cu ciroze hepatice ce urmează a fi pregătiţi pentru splenectomie. Intervenţia chirurgicală se realizează în Clinica chirurgicală condusă de dl Hotineanu Vladimir, profesor universitar, doctor habilitat, Om Emerit.

În secţie se efectuiază lucrul organizatoric, curativ, profilactic şi educativ. De 2 ori pe săptămînă se petrec conferinţe clinice în cadrul catedrei Medicină Internă nr. 4, la care se discută problemele pacienţior complicaţi, cu incertitudini în plan diagnostic. Colectivul medical al secţiei îşi perfecţionează în permanenţă nivelul cunoştinţelor, participând la conferinţele clinice, şedinţele societăţii interniştilor, a asociaţiei medicale „Hepateg”. La fel participă la simpozioane şi congrese gastroenterologilor şi hepatologilor peste hotere: Marea Britanie, Germania, Spania, Italia, Turcia, România, Rusia, Ukraina etc. Toţi medicii din secţie şi colaboratorii catedrei sint membri ai Asociaţiei Medicale „Hepateg”.

Vă urăm SĂNĂTATE!