Secţia consultativ-policlinică

Asistenţa medicală de ambulator se prestează începînd cu secolul XIX.

Primul ambulator a fost deschis în anul 1817, în incinta Spitalului Orăşănesc (Chişinău), însă volumul serviciilor medicale prestate era insuficient pentru a putea satisface necesităţile oamenilor în tratament ambulator.

Populaţia urbană nu avea acces la consultaţii medicale şi, pînă în anul 1950, era deservită de I Policlinică orăşănească, iar mai tîrziu - de a III Policlinică orăşănească.

Consultaţiile erau oferite de următorii specialişti: terapeut, chirurg, ORL, oculist. La dispoziţia lor erau Laboratorul Clinic şi Cabinetul Roentgen.

Conform datelor statistice, în Policlinica orăşănească, în anul 1947, au fost consultaţi 33.682 pacienţi (sau 8,2% din numărul total de pacienţi).

În anul 1949, conform Ordinului nr. 870 al Ministerului Ocrotirii Sănătăţii, Policlinicile au fost comasate cu staţionarul.

La momentul actual, Secţia consultative-policlinică este o subdiviziune a Spitalului Clinic Republican.
Pe parcursul anilor, conducătorii Policlinicii au fost:

 • Ana Chiticari (1970 - 1984);
 • Maria Rusu (1984 - 1994);
 • Ion Zavalinîi (1994 - iunie 2010);
 • Andrian Dorogoi (2010 - 2013).

În prezent, Şeful secţiei consultativ-policlinică este Godoroja Vasile.

Secţia consultative-policlinică se ocupă de consultaţia pacienţilor, diagnosticarea şi internarea de urgenţă şi programată în secţiile de profil, oferă asistenţă medicală specializată de ambulator la 26 specialităţi. Este o subdiviziune a Spitalului Clinic Republican structural organizată cabinete consultative şi laboratoare.

Deţine locul principal în topul instituţiilor medicale din Republică în domeniul prestării asistenţei medicale.

Consultaţiile sînt asigurate specialişti de calificare înaltă, asistente medicale de categorie superioară şi categoria I, profesionişti de excepţie, colaboratori ştiinţifici ai Catedrelor USMF "N. Testemiţanu".

 • Gastroenterolog (cab. 4 / cab.8 / cab.10 / cab.12 / cab.17)
 • Reumatolog (cab.7 / cab. 11)
 • Surdolog (cab.2)
 • Androlog (cab. 27)
 • Endocrinolog (cab.6 / cab.45)
 • Nefrolog (cab.19)
 • Ginecolog (cab.26)
 • Chirurg gastric (cab. 41)
 • Chirurg general (cab. 31)
 • Cardiochirurg maturi (cab. 42)
 • Cardiochirug copii (cab. 43)
 • Chirurg vascular (cab. 30)
 • Glaucomatolog (cab. 37)
 • Oftalmolog (cab. 38 / cab. 40)
 • Neurolog (cab. 16)
 • Profpatolog (cab. 9)
 • Foniatru (cab. 39)
 • ORL (cab. 35 / cab. 36)
 • Urolog (cab. 28)
 • Proctolog (cab. 32)
 • Dispensar (cab.5)
 • Alergolog (cab.25 / cab.29)
 • Neurochirurg (cab.44)

Vă urăm SĂNĂTATE!