Departament investigaţii de laborator

Departament investigaţii de laborator

Laboratorul clinic diagnostic a functionat de la înfiintarea Spitalului Clinic Diagnostic. În decursul timpului aici şi-au desfăşurat activitatea specialişti, personalităţi recunoscute în domeniul diagnosticului de laborator, cum ar fi, M. Lempert, E. Cherdivarenco şi I. Iakimova, care au implementat  în practică investigaţiile: clinice, biochimice şi serologice. Din anul 1957, fostul Şef secţia bacteriologie - dna Şoihet Rahil, a iniţiat efectuarea investigaţiilor bacteriologice în scopul identificării agenţilor bacterieni cauzali ai diferitor procese patologice şi aprecierii sensibilităţii lor faţă de antibiotice. Paralel a demarat şi investigarea poluării bacteriene a mediului de tratament al bolnavilor, controlul calităţii sterilizării şi dezinfecţiei.

Dezvoltarea în continuare a serviciului de laborator a avut loc odată cu trecerea Spitalului Clinic Re¬publican în noul sediu (1977),  cînd au fost create condiţii optime pentru activitatea secţiei.  

În prezent, Secţia Laborator Clinic Diagnostic  efectuează anual peste 1 milion de investigaţii. Personalul angajat este selectat conform unor cerinţe stricte de competenţă, spirit de echipă şi iniţiativă personală. Secţia este dotată cu echipament de ultimă generaţie, performant, de înaltă acurateţe şi precizie şi oferă o gamă diversă de analize, adaptată profilului clinicilor pe care le deserveşte. Laboratorul mai contribuie şi la formarea profesională în specialitatea laborator prin organizarea de stagii practice. Rezultatele sunt certificate de controale interne şi externe care confirmă calitatea analizelor medicale elaborate în cadrul laboratorului.

Se utilizeaza consumabile de laborator si reagenţi exclusiv  de cea mai bună calitate si sensibilitate. De asemenea, se lucrează cu reagenţi de la cei mai renumiţi producători de pe piaăa internaţională: Hoffman La Roche, Abbott, Human, Elitech , ş.a. 

În sălile de proceduri utilizăm sistemele cu vid în locul seringilor, procedură care garantează prelevarea exactă a volumului de sânge. Recoltarea materialului pentru investigaţii  se efectuează rapid, fără durere şi cu precizia necesară.

Tubul cu vid nu reprezintă doar o garanţie pentru siguranţa pacientului şi a personalului, ci şi garanţia calităţii viitoarelor investigaţii, deoarece folosirea lui semnifică standardizarea prelevării sângelui, stabilizarea analizelor şi păstrarea mostrelor.

Analizele se efectuează în mod planificat şi în regim de urgenţă (1-2h) datorită echipamentului modern atît pacienţilor din clinică cît şi celor ambulatori. Efectuăm investigaţii de înaltă performanţă contractate de CNAM .
Laboratorul Clinic Diagnostic este structurat pe 5 departamente: biochimie, hematologie, bacteriologie imunologie şi investigatii urgente.

Vă urăm SĂNĂTATE!